« zpět
admin »

Svatá Anežka Česká

historický obraz ze 13. století

od

Kybal, Vlastimil

obsah: Kniha je podrobným životopisem svaté Anežky České. Popisuje její život od dětství až do smrti. Anežčin osud je zároveň zasazen do kontextu doby 13. století, která je líčena dosti podrobně, včetně historických postav Přemysla Otakara I. a Přemysla Otakara II. Anežka je podána jako duchovní sestra svaté Kláry z Assisi, s kterou udržovala korespondenci a která byla její duchovní rádkyní, vzorem i družkou v asketickém životě řeholnice. Závěrečná třetina knihy je věnována anežským legendám a obrazu Anežky ve světovém dějepisectví. Publikaci doplňuje i speciální bibliografie k jednotlivým kapitolám. D2a3 sosnovcj

další info: Vlastimil Kybal

vydání: 1. vyd. Brno: L. Marek, 2001. 316 s.


oddíl: životy

předmětová hesla: křesťanské světice; církevní život; stát a církev; františkánská spiritualita; kult svatých

předmětové kategorie: Křesťanství. Křesťanská církev všeobecně. Eklesiologie; Biografie

žánry: biografie; prameny

Kybal, Vlastimil. Svatá Anežka Česká: historický obraz ze 13. století. 1. vyd. Brno: L. Marek, 2001. 316 s. ISBN 80-86263-14-2.