« zpět
admin »

Eva

od

Péguy, Charles

obsah: Péguy se v této skladbě pokusil z komplexního hlediska zachytit a popsat celistvost lidského údělu. Vyzdvihuje zde postavu Ježíše, kterého chápe především jako člověka se všemi přednostmi i nedokonalostmi a v neposlední řadě zde rozvíjí i svou vizi posledního soudu. Jedná se zde vlastně o básnickou sumu Péguyova křesťanského vyznání, která je zkomponována litanickým způsobem, avšak v některých pasážích se stává až příliš rozvleklým a rozbujelým veršovaným pásmem, v němž jednotlivé sloky trpí přílišnou mnohomluvností. Patrně i z tohoto důvodu se básník a překladatel Bohuslav Reynek rozhodl zprostředkovat českému čtenáři pouze výbor z této Péguyovy stěžejní básnické skladby, neboť rozumně usoudil, že přetlumočení celého díla v jeho úplnosti by patrně bylo nad síly čtenářů.

další info: Charles Péguy ; [z francouzského originálu vybral a přeložil Bohuslav Reynek]

vydání: Vyd. 1. Náchod: Maur Pavel, 2003. 213 s.


oddíl: poezie

žánry: poezie

Péguy, Charles. Eva. Vyd. 1. Náchod: Maur Pavel, 2003. 213 s. ISBN 80-901254-7-6.