« zpět
admin »

Znamení odkazující k nebi

od

Heller, Jan

obsah: Kniha je rozdělena na tři části. První pod názvem Ranní slova tlumočí rozhovory s profesorem Hellerem na nejrůznější biblická témata - zejména se jedná o symboliku a výklad některých starozákonních příběhů. V další části pokračují tyto rozhovory ještě nad jinými tématy, jejichž vysvětlení je obtížné jak pro teologa nebo kazatele, tak i pro běžného čtenáře či posluchače. Ve třetí části jsou vybrána k rozhovorům témata, která jsou nejrůznějším způsobem v Bibli obsažena, ale jsou i všeobecnými otázkami a náměty lidských úvah a přemýšlení bez ohledu na dobu - například téma existence vesmíru, násilí, vzkříšení, ale i prostituce, zla a času. - Podle slov autora předmluvy byl pořad mezi posluchači velice oblíben a našel u nich - věřících i nevěřících - odezvu.

další info: Jan Heller ; rozhlasové rozhovory o biblických textech vedl s autorem Petr Vaďura

vydání: Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2007. 277 s.


oddíl: teologie, liturgika

předmětová hesla: biblické události; biblické postavy; biblická teologie; biblická exegeze; biblická interpretace; rozhlasové pořady

předmětové kategorie: Bible. Biblistika

žánry: rozhovory

Heller, Jan. Znamení odkazující k nebi. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2007. 277 s. ISBN 978-80-7021-848-8.