« zpět
admin »

Důstojnost lidského života

[základní otázky lékařské etiky]

od

Rotter, Hans

obsah: Kniha je určená nejen lékařům,zdravotníkům a pedagogům,ale všem,kteří se zamýšle- jí nad osudem dnešního lidstva,nad postavením člověka v mezních lidských situa- cích,nad jeho důstojností a morálkou.Kniha se zabývá základními otázkami lékařské etiky z pohledu katolické morální teologie.Přehledně a objektivně seznamuje s možnostmi i úskalími genového inženýrství,vyšetření v těhotenství,umělých potratů, transplantací orgánů či pokusů na zvířatech.Zvláštní kapitoly se pak věnují smyslu utrpení,otázce pravdy u lůžka nemocného,pomoci při nevyléčitelných nemocech a eutanazii.Přesto,že autor pohlíží na celou problematiku z úhlu dnešní nauky katolické církve,není kniha ani tendenční,ani fanatická.Zdůrazňuje pouze etické a morální hledisko,které je opakem úzce pragmatického přístupu některých vědců a lékařů. 14.5.1999 Selinges OCH = P2

další info: Hans Rotter

vydání: Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1999. 107 s.


oddíl: psychologie

předmětová hesla: lékařská etika

předmětové kategorie: Veřejné zdraví a hygiena

žánry: populárně-naučné publikace

Rotter, Hans. Důstojnost lidského života: [základní otázky lékařské etiky]. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1999. 107 s. ISBN 80-7021-302-7.