« zpět
admin »

Modlitby doporučované sv. Ludvíkem M. Grignionem z Montfortu

od

Louis-Marie Grignion de Montfort

další info: [přeložil, uspořádal a poznámkami opatřil Filip M. Antonín Stajner]

vydání: 3. vyd. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2011. 66 s.


oddíl: spiritualita

předmětová hesla: katolické modlitby; duchovní život; křesťanský život; Boží prozřetelnost; mariánský kult

předmětové kategorie: Liturgie. Křesťanské umění a symbolika. Duchovní život

žánry: modlitby

Louis-Marie Grignion de Montfort. Modlitby doporučované sv. Ludvíkem M. Grignionem z Montfortu. 3. vyd. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2011. 66 s. ISBN 978-80-7266-360-6.