« zpět
admin »

Odvaha milovat

duchovní cvičení s apoštolem Petrem

od

Martini, Carlo Maria

obsah: Úvahy známé osobnosti katolické církve o víře a zrání na křesťanské duchovní cestě. Kardinál Martini ukazuje na apoštolu Petrovi, jak mocná a zároveň křehká může víra být. Tak jako Petr následujeme a milujeme Ježíše - a stejně jako on si mnohdy nevíme rady, jsme zkroušeni nebo bojujeme s „ateistou v nás“. Síla víry je v tom, že zapojuje celého člověka - naše srdce, mysl i ducha. Knížka, napsaná formou biblické meditace pro účely duchovních cvičení, je určena zejména těm, kdo v církvi vedou druhé - kněžím, jáhnům a dalším osobám působícím v pastoraci - aby si stále připomínali jediný zdroj své víry: Ježíše Krista ukřižovaného a vzkříšeného. Nakladatelská anotace. Kráceno.

další info: Carlo Maria Martini ; z italského originálu Il coraggio della passione ... přeložila Markéta Štěpánková

vydání: V Praze: Karmelitánské nakladatelství, 2022. 165 stran.


oddíl: pastorační

předmětová hesla: křesťanští světci; apoštolové; biblické postavy; Bůh a člověk; křesťanské učení; křesťanská víra; křesťanský život; biblická interpretace; biblické citáty; katolické exercicie

předmětové kategorie: Liturgie. Křesťanské umění a symbolika. Duchovní život

žánry: pojednání

Martini, Carlo Maria. Odvaha milovat: duchovní cvičení s apoštolem Petrem. V Praze: Karmelitánské nakladatelství, 2022. 165 stran. ISBN 978-80-7566-239-2.