« zpět
admin »

Ze zpráv a kronik doby husitské

 

obsah: Fotografiemi, faksimile dokumentů a reprodukcemi portrétů a vedut doprovázený výbor zahrnuje po úvodním přiblížení autorů a děl následující texty: Petr z Mladoňovic: Zpráva o Mistru Janu Husovi v Kostnici. Husovy listy z Kostnice. Stížný list české a moravské šlechty ze dne 2. září 1415, poslaný kostnickému koncilu proti upálení M. Jana Husa. Petr z Mladoňovic: Vypravování o Mistru Jeronýmovi Pražském, upáleném v Kostnici pro jméno Kristovo. Kronika velmi pěkná o Janu Žizžkovi, družiníku krále Václava IV. Bartošek z Drahonic: Kronika. Mikuláš Biskupec z Pelhřimova: Kronika obsahující při táborských kněží a jejich napadání ze strany pražských mistrů. Deník táborského kněze o jednání Čechů na koncilu basilejském z r. 1433. - Rejstřík osob a míst.

další info: [vybral, sestavil, k vydání připravil a úvodní studii napsal Ivan Hlaváček]

vydání: Vydání první. Praha: Svoboda, 1981. 487 stran.


oddíl: beletrie

předmětová hesla: dějiny; národní literatura; staročeština; latina; husitství

předmětové kategorie: Dějiny Česka a Slovenska

žánry: historické prameny

Ze zpráv a kronik doby husitské. Vydání první. Praha: Svoboda, 1981. 487 stran.