« zpět
admin »

Filosofické základy komplexního vědění

od

Solov'jev, Vladimir Sergejevič

obsah: Univerzální duchovní svobodu předchází naše "nesvoboda psychologická"! Solovjov se proto pokouší vymezit podmínky vědeckého i metafyzického poznání a tak vytvořit ideální plán myšlení a činnosti. Poznání vědecké, omezující se na jevy vnějšího světa, je utilitaristické, neboť slouží pouze hmotným zájmům člověka. Přesah k poznání obecných idejí ho transformuje v poznání filozofické. Filozofie se však nesmí omezit na pouhou formální stránku idejí - musí dospět k teologii a tázat se po bytosti Absolutní. Univerzální činností ve formě "práce-pro-někoho" může lidská bytost dospět k participaci na křesťanství... Pc. L6g

další info: Vladimír Solovjov ; [přeložil Alan Černohus]

vydání: Vyd. 1. Velehrad: Refugium Velehrad-Roma, 2001. 220 s.


oddíl: spiritualita

předmětová hesla: ontologie (filozofie); logika; teorie poznání

předmětové kategorie: Teorie poznání. Epistemologie

žánry: pojednání

Solov'jev, Vladimir Sergejevič. Filosofické základy komplexního vědění. Vyd. 1. Velehrad: Refugium Velehrad-Roma, 2001. 220 s. ISBN 80-86045-73-0.