« zpět
admin »

Bohatší život

od

Heer, Friedrich

obsah: Esejistická práce docenta evropských duchovních dějin na vídeňské universitě je bohatě podnětným filosoficko-teologickým zamyšlením nad vztahem soudobého života k Bohu, nad úlohou manželství ve světě, nad poměrem dnešního člověka ke smrti a nad styčnými body církve a umění v naší době. Knihu uzavírá obšírnější studie o francouzském mysliteli Teilhardu de Chardin, jehož "otevřený humanismus" je nutně blízký autorovi, který se u všech jmenovaných problémů zastává otevřenosti člověka vůči světu a plného přijetí osobní odpovědnosti. Svižné podání a bystrost postřehů založily Heerovu popularitu.

další info: Friedrich Heer ; z německého originálu Das reichere Leben přeložil Miroslav Pecka

vydání: Vydání první. V Praze: Vyšehrad, 1969. 188 stran.


oddíl: spiritualita

předmětová hesla: křesťanská etika; křesťanský život; humanismus

předmětové kategorie: Praktická teologie. Morální teologie

žánry: úvahy; pojednání

Heer, Friedrich. Bohatší život. Vydání první. V Praze: Vyšehrad, 1969. 188 stran.