« zpět
admin »

Křesťanství dnes

(eseje)

 

obsah: Do sborníku byly zařazeny práce uchopující problematiku křesťanského učení v dnešním světě, zejména ve vztahu víry a času a v otázkách sekularizace a institucionalizace. Autoři, jimiž jsou E. Brunner, G. Ebeling, M. Eliade, J.M. González-Ruiz, N. Greinacher, K. Rahner, H. Schelsky, E. Schillebeeckx, H. Schlier, C.F. von Weizsäcker a G. Wood, jsou převážně katolickými nebo evangelickými profesory náboženství, avšak jsou mezi nimi i filosof a sociolog. Sborník byl sestaven tak, aby nebyla opomenuta ani systematická odbornost, ani zřetel k praktickému životu.

další info: uspořádal Jiří Němec

vydání: 1. vydání. Praha: Horizont, 1969. 210 stran.


oddíl: spiritualita

předmětová hesla: křesťanství; křesťanský život; křesťanská víra

předmětové kategorie: Křesťanství. Křesťanská církev všeobecně. Eklesiologie

žánry: eseje; sborníky

Křesťanství dnes: (eseje). 1. vydání. Praha: Horizont, 1969. 210 stran.