« zpět
admin »

Myšlenky

výbor

od

Pascal, Blaise

obsah: Výbor ze stěžejního filosofického díla francouzského filosofa, matematika a fyzika. Nedokončené dílo (doplňující jeho Listy provinciálovi, útočící proti jezuitům), v němž se autor snaží zharmonizovat realitu společnosti a jedince a v němž se na pozadí snahy o obhajobu křesťanství snaží rozpor mezi vědou a náboženstvím, rozumem a vírou posvětit jako rozpor neřešitelný, a tím zachovat jak vědu, tak i náboženství. Dílo vyniká neobyčejnou formální krásou, silou představivosti, lyrismem, expresivitou a dramatičností.

další info: Blaise Pascal ; z francouzského originálu vybral a přeložil Miloslav Žilina

vydání: Vydání v Odeonu první. Praha: Odeon, 1973. 221 stran, 20 nečíslovaných stran obrazových příloh.


oddíl: filozofie

předmětová hesla: filozofové; názory a postoje; francouzská filozofie; životní moudrost

předmětové kategorie: Etika. Morální filozofie

žánry: citáty; úvahy

Pascal, Blaise. Myšlenky: výbor. Vydání v Odeonu první. Praha: Odeon, 1973. 221 stran, 20 nečíslovaných stran obrazových příloh.