« zpět
admin »

Magnificat

od

Claudel, Paul

obsah: Výbor z chval a hymnů křesťansky orientovaného básníka, dramatika a esejisty (1868-1955), význačného představitele druhé vlny francouzského symbolismu, který uvolnil verš svých předchůdců Baudelaira a Rimbauda a přetvořil jej v nové kvality. Ve svých meditativních verších promlouvá k dnešnímu čtenáři.

další info: Paul Claudel ; z francouzského originálu přeložil Jan Zahradníček

vydání: Vydání první. V Praze: Vyšehrad, 1970. 91 stran.


oddíl: poezie

předmětová hesla: francouzská literatura; umělecká literatura

předmětové kategorie: Francouzská poezie, francouzsky psaná

žánry: francouzská poezie

Claudel, Paul. Magnificat. Vydání první. V Praze: Vyšehrad, 1970. 91 stran.