« zpět
admin »

První list Tesalonickým

od

Ryšková, Mireia

obsah: 1 Te je nejstarší dochovaný dopis apoštola Pavla a zřejmě i nejstarší spis Nového zákona vůbec. Pochází z doby kolem r. 50 n. l. Adresovaný je křesťanské obci v Tesalonice (Soluň), hlavním městě provincie Makedonie, které leželo na důležité spojovací cestě Via Egnatia mezi Východem a Západem Římské říše. Křesťanský sbor v tomto městě založil apoštol Pavel během své druhé misijní cesty někdy v roce 49 nebo 50, kdy se svými průvodci Silvánem a Timoteem přišel do Tesaloniky.

další info: Mireia Ryšková

vydání: 1. vyd. Praha: Centrum biblických studií, 2007. 152 s.


oddíl: teologie, liturgika

předmětová hesla: biblická exegeze; biblické texty; křesťanské učení; prvotní církev

předmětové kategorie: Bible. Biblistika

žánry: texty; komentáře

Ryšková, Mireia. První list Tesalonickým. 1. vyd. Praha: Centrum biblických studií, 2007. 152 s. ISBN 978-80-85810-46-2.