« zpět
admin »

...a na ochozech smrt jsi viděl stát

od

Rilke, Rainer Maria

obsah: Verše jsou většinou řazeny chronologicky, takže před čtenářem plasticky vyvstává drama básníkova osudu. Rilke byl především básníkem bohatých významů a vrcholných tvarů, básníkem specifikovaného vidění světa v nejrůznějších proměnách. Knihu doprovází pestrá literární i obrazová dokumentace i básníkův podrobný životopis.

další info: Rainer Maria Rilke ; vybral, uspořádal, životopisné pásmo sestavil a doslov napsal Hanuš Karlach ; z německých originálů přeložili Pavel Eisner, Ladislav Fikar, Jindřich Flusser, Jiří Gruša, Vladimír Holan, Hanuš Karlach, Jan Löwenbach, Jindřich Pokorný, Václav Renč

vydání: Vydání výboru první. Praha: Československý spisovatel, 1990. 384 stran.


oddíl: beletrie

předmětové kategorie: Německá poezie, německy psaná; Biografie

žánry: německá poezie; výbory

Rilke, Rainer Maria. ...a na ochozech smrt jsi viděl stát. Vydání výboru první. Praha: Československý spisovatel, 1990. 384 stran. ISBN 80-202-0229-3.