« zpět
admin »

Život svatého Vojtěcha =

Nascitur purpureus flos

od

Bruno

obsah: Brunova legenda začínající slovy "V českých zemích se zrodil nádherný květ" je druhá nejstarší svatovojtěšská legenda, napsaná přibližně v letech 1004-1008, krátce po Vojtěchově kanonizaci (999). Popisuje život Vojtěcha (Adalberta) z rodu Slavníkovců, patrona Čech a Polska. V legendě je popsáno např. Vojtěchovo dětství, studium v Magdeburku, zvolení pražským biskupem (982), odchod z Čech do Říma, jeho pobyt v klášterech, návrat do Čech a druhý odchod, vyvraždění Slavníkovců (995), Vojtěchova misijní cesta k pobaltským Prusům a jeho mučednická smrt (997). Připojen poznámkový aparát a doslov.

další info: Bruno z Querfurtu ; k vydání připravila, z latiny přeložila a poznámkami opatřila Marie Kyralová ; doslov napsal Jiří Sláma

vydání: Vydání druhé, ve Vyšehradu první. Praha: Vyšehrad, 2017. 125 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh.


oddíl: životy

předmětová hesla: křesťanští světci; křesťanští mučedníci; biskupové; křesťanští misionáři; benediktini; christianizace; kult svatých

předmětové kategorie: Křesťanství. Křesťanská církev všeobecně. Eklesiologie; Biografie

žánry: legendy; biografie

Bruno. Život svatého Vojtěcha =: Nascitur purpureus flos. Vydání druhé, ve Vyšehradu první. Praha: Vyšehrad, 2017. 125 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh. ISBN 978-80-7429-904-9.