« zpět
admin »

Boží tulačka

životopis Terezie z Avily

od

Auclair, Marcelle

obsah: Chronologický životopis španělské světice, mystičky a spisovatelky Terezie z Ávily (zv. též Terezie od Ježíše), reformátorky a organizátorky řádu bosých karmelitánek (v r. 1563 založila v Ávile první klášter bosých karmelitánek s přísnou řeholí). Při další práci při zakládání klášterů jí byl nápomocen španělský světec, básník a karmelitán Jan od Kříže. Popsán je i její bohatý vnitřní život, plný asketismu, umrtvování, půstu, modliteb a mystického vztahu s Bohem. Životopis je psán čtivou beletrizující formou. V závěru informace o její kanonizaci, o jejím židovském původu, o několika dalších křesťanských osobnostech z Tereziiny doby a poznámkový aparát.

další info: Marcelle Auclairová ; z francouzského originálu La vie de sainte Thérèse d’Avila ... přeložila Terezie Brichtová

vydání: Vydání druhé, upravené. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2016. 435 stran.


oddíl: životy

předmětová hesla: křesťanské světice; karmelitky; křesťanské mystičky; katolická mystika; řeholní život; duchovní cesta; karmelitánská spiritualita; karmelitánské kláštery

předmětové kategorie: Křesťanská sdružení, spolky a organizace. Řeholní řády; Biografie

žánry: biografie

Auclair, Marcelle. Boží tulačka: životopis Terezie z Avily. Vydání druhé, upravené. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2016. 435 stran. ISBN 978-80-7195-839-0.