« zpět
admin »

Bytí a čas

od

Petříček, Miroslav; Heidegger, Martin

obsah: Významný německý filozof se pokouší o kritické překonání metafyzického pojetí povahy lidství. Zdůrazňuje dva klíčové aspekty filozofického hledání: radikální rozdíl mezi "bytím" a "jsoucnem", což negativním způsobem ovlivnilo metafyziku, neboť tento zásadní rozdíl opomenula. Proto je třeba znovu si klást otázku po bytí, po bytí a jsoucnu, k obnovení nejenom zdrojů myšlení, ale i samotné existence. Lidství Heidegger chápe jako existenci a tvrdí, že pouze člověk existuje. Existence nepředstavuje nic definitivně stanoveného a je třeba o ni usilovat. Autentickým člověkem je pouze ten, kdo se vyhýbá všeobecnému subjektu a přijímá riziko spojené se snahou myslet situaci ve vztahu k bytí a kdo se permanentně sám sebe dotazuje, co je tento svět...

další info: Martin Heidegger ; přeložili Ivan Chvatík, Pavel Kouba, Miroslav Petříček jr. a Jiří Němec

vydání: Třetí, opravené vydání. Praha: OIKOYMENH, 2018. 485 stran.


oddíl: filozofie

předmětová hesla: fenomenologie; bytí; čas; ontologie (filozofie)

předmětové kategorie: Metafyzika

žánry: pojednání

Petříček, Miroslav; Heidegger, Martin. Bytí a čas. Třetí, opravené vydání. Praha: OIKOYMENH, 2018. 485 stran. ISBN 978-80-7298-244-8.