« zpět
admin »

Hranice

hranice a děti : proč ve vztahu k dětem budovat hranice?

od

Cloud, Henry; Townsend, John Sims

obsah: Kniha je určena rodičům a všem, kteří se nějakým způsobem zabývají výchovou dětí. Stanovuje hlavní principy, jak děti vychovávat k zodpovědnosti, sebeovládání a respektování "hranic" - tj. etických a společenských norem. V první části autoři vysvětlují, proč je důležité pomáhat dětem, aby se naučily přijímat zodpovědnost. Druhá část shrnuje 10 pravidel, jak při výchově postupovat a řešit problémy, jako je impulzivnost, vzdorovitost, lhostejnost, fňukání, agresivita, problémy ve škole, konflikty s kamarády, drogy, předčasný sex apod. Třetí část knihy radí, jak tato pravidla uplatňovat v konkrétních případech. Kniha je doplněna mnoha příklady, příběhy dětí a citáty z bible.

další info: Henry Cloud a John Townsend ; překlad: Alena Švecová

vydání: Druhé vydání. Praha: Návrat domů, 2016. 221 stran.


oddíl: psychologie

předmětová hesla: výchova dítěte; rodičovství; rodiče a děti; psychologie dítěte; rozvoj osobnosti; odpovědnost

předmětové kategorie: Výchova a vzdělávání

žánry: populárně-naučné publikace

Cloud, Henry; Townsend, John Sims. Hranice: hranice a děti : proč ve vztahu k dětem budovat hranice?. Druhé vydání. Praha: Návrat domů, 2016. 221 stran. ISBN 978-80-7255-352-5.