Abeln, Reinhard:
Čas pro druhého
myšlenky, podněty, příklady

Abeln, Reinhard:
Modlit se člověk naučí jen modlitbou

Abeln, Reinhard:
Pomozme si navzájem

Abeln, Reinhard:
Umírání znamená loučení
o křesťanském poselství smrti

Adamska, Janina Immakulata:
Milosrdenství, chudoba, radost
příběh svaté Alžběty Uherské, lantkraběnky durynské

Agasso, Domenico:
Svatí na každý den
historie, spiritualita, umění

Agasso, Domenico:
Svatí na každý den
historie, spiritualita, umění

Alberti, P.:
Papežové

Alberti, P.:
Světec Don Bosko

Albisetti, Valerio:
Trápení s láskou

Alcover Ibáñez, Norberto:
Impulzy k duchovnímu životu
osmidenní exercicie podle Ignáce z Loyoly

Allen, John L.:
Globální válka proti křesťanům
zprávy z frontových linií pronásledování křesťanů

Alsabagh, Ibrahim:
Mezi peklem a nadějí
válka v Sýrii a františkáni v obléhaném Aleppu

Ambrož:
O Pannách
O bratru Satyrovi

Amirante, Chiara:
Boží průlom v římském podsvětí

Amorth, Gabriele:
Otec Pio
světcův krátký životopis

Amorth, Gabriele:
S růžencem v ruce

Anzenbacher, Arno:
Úvod do filosofie

Assländer, Friedrich:
Řízení jako duchovní úkol

Athanasius:
Život sv. Antonína Poustevníka
život a působení našeho svatého otce Antonína, jak ho napsal a mnichům v cizině poslal náš svatý otec Atanáš, biskup alexandrijský

Attwater, Donald:
Slovník svatých

Auclair, Marcelle:
Boží tulačka
životopis Terezie z Avily

Augustin:
Miluj a dělej co chceš
úvahy hledajícího srdce

Augustin:
Modlitby svatého Augustina

Augustin:
Svatý Augustin
promluvy o modlitbě Páně : (Sermones 56-59A)

Augustin:
Vyznání

Augustyn, Józef:
Čtvrthodinka upřímnosti
úvod do modlitby denního zpytování svědomí

Augustyn, Józef:
Čtvrthodinka upřímnosti
úvod do modlitby denního zpytování svědomí

Augustyn, Józef:
Jak hledat a nalézat Boží vůli

Augustyn, Józef:
O přátelství s Józefem Augustynem

Augustyn, Józef:
Praxe duchovního vedení

Augustyn, Józef:
Příprava na svátost smíření

Augustyn, Józef:
Sexuální výchova v rodině a ve škole

Augustyn, Józef:
Vedeni Bohem
praxe duchovního vedení

Augustyn, Józef:
Viděli jsme Pána
rozjímání na základě Duchovních cvičení svatého Ignáce z Loyoly : čtvrtý týden

Balík, Jan:
Máš na víc
život je umění, kterému se učíme od mládí

Balík, Jan:
S největší vděčností
rozhovor s P. Bohumilem Kolářem

Ballestrero, Anastasio:
Modlitby
Meditace a chvály

Balling, Adalbert Ludwig:
Léčivá síla modlitby
léčba modlitbou : modlitba a uzdravení : modlitba pomáhá uzdravovat

Balling, Adalbert Ludwig:
Zralé klasy se naklánějí

Balthasar, Hans Urs von:
Co je na církvi to katolické

Balthasar, Hans Urs von:
Pravda je symfonická
aspekty křesťanského pluralismu

Balthasar, Hans Urs von:
Pravda je symfonická
aspekty křesťanského pluralismu

Balthasar, Hans Urs von:
Síla křesťanské naděje

Balthasar, Hans Urs von:
Trojitý věnec

Balthasar, Hans Urs von:
Učitelka prostoty
spiritualita svaté Terezie z Lisieux

Barátová, Veronika Katarína:
Velká malá Terezie

Barbarić, Slavko:
Perly raněného srdce

Barhoň, Jiří:
Princezna z pivovaru

Barhoň, Jiří:
Zlý farář přejel hodného psa
postřehy, povídky a pohádky

Bárta, Jan:
Dana Němcová
lidé mého života

Bárta, Jan:
Syntéza učení víry
II. semestr

Batůšek, Stanislav:
Katolická moderna
Karel Dostál-Lutinov a jeho přátelé a spolupracovníci

Bayat, Mojdeh:
Příběhy z pouští a zahrad
moudrosti a příběhy ze života nejznámějších súfijských mistrů

Beauchamp, Paul:
Hovory o Písmu svatém

Beblavý, Ján:
Čtyři vyznání
vyznání augsburské, bratrské, helvetské a české : se čtyřmi vyznáními staré církve a se Čtyřmi články pražskými

Beck, Eleonore:
Věřím
malý katolický katechismus

Beck, Eleonore:
Věřím
malý katolický katechismus

Beckovský, Jan František:
Milá choť nebeského Miláčka blahoslavená Anežka panna

Beinert, Wolfgang:
Učení o Marii

Beinert, Wolfgang:
Učení o Marii

Bellarmin, Robert:
O věčné blaženosti svatých

Beltrame Quattrocchi, Paolino:
V úžasu z Nejvyššího
svatý Rafael Arnáiz Barón (1911-1938)

Bendlová, Peluška:
Teilhard de Chardin, nová naděje katolicismu ?

Benedikt:
Apoštol Ježíše Krista
promluvy o svatém Pavlovi

Benedikt:
Benedikt z Nursie
otec západního mnišství : esej

Benedikt:
Benediktovo evangelium

Benedikt:
Boží světlo v naší době
meditace k církevnímu roku

Benedikt:
Bůh a svět
víra a život v naší době

Benedikt:
Caritas in veritate =
Láska v pravdě : encyklika o integrálním lidském rozvoji v lásce a v pravdě

Benedikt:
Církev jako společenství

Benedikt:
Deus caritas est =
Bůh je láska : encyklika nejvyššího pontifika Benedikta XVI.

Benedikt:
Duch liturgie

Benedikt:
Encyklika Spe salvi papeže Benedikta XVI. o křesťanské naději

Benedikt:
Encyklika Spe salvi papeže Benedikta XVI. o křesťanské naději

Benedikt:
Evropa
její základy dnes a zítra

Benedikt:
Evropa Benedikta z Nursie v krizi kultur

Benedikt:
Jan Pavel II. - můj milovaný předchůdce

Benedikt:
Ježíš Nazaretský

Benedikt:
Joseph kardinál Ratzinger
křesťanství na přelomu tisíciletí

Benedikt:
Joseph kardinál Ratzinger
křesťanství na přelomu tisíciletí

Benedikt:
Malý úvod do Katechismu katolické církve

Benedikt:
Modlitba

Benedikt:
Můj život

Benedikt:
Můj život
vzpomínky na cestu ke kněžství a biskupskému úřadu

Benedikt:
Naděje pro Evropu?
církev a svět : stav, diagnózy, prognózy

Benedikt:
O počátcích církve
promluvy o apoštolech a jejich spolupracovnících

Benedikt:
O víře, naději a lásce
na minutu s Benediktem XVI.

Benedikt:
Otcové církve
od Klementa Římského po Augustina

Benedikt:
Radost z víry

Benedikt:
Verbum Domini
posynodní apoštolská exhortace o Božím slově v životě a poslání církve

Benedikt:
Věřit, doufat, milovat
duchovní cvičení

Benedikt:
Věřit, doufat, milovat
duchovní cvičení

Benedikt:
Vrchol a pramen
texty o eucharistii

Beneš, Jiří:
Poutní písně
výklad žalmů 120-134

Beneš, Josef:
Český misál pro neděle a význačné dny liturgického roku

Beneš, Josef:
Morální teologie

Beneš, Petr Regalát:
Čtrnáct mučedníků pražských
vpád Pasovských a závěr vlády Rudolfa II.

Beneš, Petr Regalát:
Františkánský klášter ve Slaném
1655-1950

Beneš, Petr Regalát:
Františkánství v kontaktech s jiným a cizím

Bensi, Camill:
Zůstávejte v pokoji
Santurario della Verna (Arezzo)

Benthues, Anne:
100 nejkrásnějších chrámů světa
největší poklady lidstva na pěti kontinentech

Beránek, Karel:
Františkánský klášter v Hájku v literatuře 17. a počátku 18. století

Berger, Rupert:
Liturgický slovník

Bernanos, Georges:
Deník venkovského faráře

Berth, P.:
Sv. Alfons de Liguori
Církevní učitel a zakladatel kongregace redemptoristů : K 200letému jubileu založení kongregace

Bianchi, Enzo:
Hlásej slovo
komentář k nedělním liturgickým čtením : roční cyklus A

Bič, Miloš:
Ze světa Starého zákona

Biela, Sławomir:
Otevřete dveře Kristu dokořán

Bílek, Jiří:
Vojáci druhé kategorie, aneb, Neříkejte jim černí baroni

Bill, Joseph K.:
Ježíš tě miluje
přijmi od něj odpuštění a uzdravení : pracovní příručka k exerciciím s J.K. Billem

Bill, Joseph K.:
Ježíš tě miluje
přijmi od něj odpuštění a uzdravení : pracovní příručka k exerciciím s J.K. Billem

Bishop, Jim:
Den, kdy zemřel Kristus

Blois, Louis de:
Základy duchovního života

Bodo, Murray:
Cesta světem, cesta nitrem
duchovní cvičení s Františkem a Klárou z Assisi

Bogdanoff, Grichka:
Bůh a věda - k metarealismu

Bogdanoff, Igor:
Bůh a věda - k metarealismu

Boháč, Zdeněk:
Atlas církevních dějin českých zemí 1918-1999

Boisson, Benjamin:
V krvi je život
neobvyklá cesta ke kněžství

Bolzano, Bernard:
O pokroku a dobročinnosti

Bonaventura:
Breviloquium
kompendium scholastické teologie

Bonhoeffer, Dietrich:
Na cestě k svobodě
(listy z vězení)

Bonhoeffer, Dietrich:
Život v obecenství

Bormann, Martin:
Život proti stínu

Botek, Libor:
Domácí násilí
příručka (nejen) pro pastorační pracovníky

Boulad, Henri:
Dimenze lásky

Boulad, Henri:
Všechno je milost
texty přednášek z konf. konané v Alexandrii

Bours, Johannes:
Ježíš se ho zeptal

Brabec, Ladislav:
Křesťanská thanatologie

Brackin, Ron:
Syn Hamásu

Bradshaw, Clair:
Jak čelit nemoci, jak se uzdravovat

Brandsma, Titus:
Krása Karmelu

Brandsma, Titus:
Krása Karmelu

Brantschen, Johannes B.:
Proč nás dobrý Bůh nechává trpět?

Brown, Raymond Edward:
Ježíš v pohledu Nového zákona
úvod do christologie

Bruno:
Život svatého Vojtěcha
legenda Nascitur purpureus flos

Bruno:
Život svatého Vojtěcha =
Nascitur purpureus flos

Březina, Otokar:
Tajemné dálky
Stavitelé chrámu

Bühlmann, Walbert:
Jan XXIII.
zápas za budoucnost církve

Bullock, Alan:
Hitler a Stalin
paralelní životopisy

Bullock, Alan:
Hitler a Stalin
paralelní životopisy

Buntz, Wilhelm:
Kuřák Bible
drsný životní příběh bývalého mukla

Buob, Hans:
Cesta obrácení

Buob, Hans:
Dary Ducha svatého

Buob, Hans:
Povoláni k vydanosti
evangelní rady

Burgerová, Milada Jiřina:
Novéna ke svaté Terezii od Ježíše

Burke, Raymond L.:
Mlčet nestačí

Busch, Wilhelm:
Ježíš - náš úděl
zkrácené vydání

Campbell, Ross:
Hledám svou cestu

Canetti, Elias:
Svědomí slov

Cantalamessa, Raniero:
Biblické inspirace

Cantalamessa, Raniero:
Erós a agapé
dvě tváře lidské a křesťanské lásky

Cantalamessa, Raniero:
Eucharistie - naše posvěcení
tajemství poslední večeře

Cantalamessa, Raniero:
Maria, zrcadlo církve

Cantalamessa, Raniero:
Osm kroků ke štěstí
Ježíšova blahoslavenství

Cantalamessa, Raniero:
Osm kroků ke štěstí
Ježíšova blahoslavenství

Cantalamessa, Raniero:
Panenství

Cantalamessa, Raniero:
Pascha
putování za nepomíjejícím

Cantalamessa, Raniero:
Poslušnost

Cantalamessa, Raniero:
Prvotiny Ducha
zamyšlení nad 8. kapitolou Listu Římanům

Cantalamessa, Raniero:
Sestra smrt

Cantalamessa, Raniero:
Zpěv ducha
meditace na hymnus Veni creator

Cantalamessa, Raniero:
Život pod vládou Kristovou

Cardini, Franco:
František z Assisi

Caretto, Carlo:
Skutečnosti z druhé strany

Carretto, Carlo:
Blahoslavená, která jsi uvěřila

Carretto, Carlo:
Dopisy z pouště

Carson, D. A.:
Úvod do Nového zákona

Carter, Forrest:
Škola Malého stromu
skutečné události

Castello, N.:
Páter Pio - Ikona ukřižovaného

Cencini, Amedeo:
Život v usmíření

Cigánek, Vít:
Křesťan a regulace porodnosti

Cílek, Václav:
Kameny domova

Cílek, Václav:
Makom
kniha míst

Cinek, František:
Arcibiskup Dr. Antonín Cyril Stojan
život a dílo : pokus o nárys duchovní fysiognomie

Císařová, Jitka:
Antonín Podlaha
kněz ve vědách o historii a umění

Ciszek, Walter J.:
On mne vede

Ciszek, Walter J.:
On mne vede

Ciszek, Walter J.:
S Bohem v Rusku
23 kněžských let v sovětských vězeních a sibiřských pracovních táborech

Ciszek, Walter J.:
S Bohem v Rusku
23 kněžských let v sovětských vězeních a sibiřských pracovních táborech

Claudel, Paul:
Magnificat

Clerck, Paul de:
Moudrost liturgie a jak jí porozumět

Clerck, Paul de:
Moudrost liturgie a jak jí porozumět

Clévenot, Michel:
Bratr vyvržených
kněz na pařížské periferii

Cloud, Henry:
Hranice

Cloud, Henry:
Hranice
hranice a děti : proč ve vztahu k dětem budovat hranice?

Cloud, Henry:
Hranice v chození
jak správně hledat životního partnera

Cloud, Henry:
Hranice v manželství

Congar, Yves:
Za církev sloužící a chudou

Cool, Michel:
František
papež z Nového světa

Corbon, Jean:
Liturgie pramene

Costa, Michi:
Chceš být křesťanem?
nabídka víry pro mládež i dospělé

Courtois, Gaston:
Důvěrně s Ježíšem
k meditaci, k díkučinění, k návštěvě nejsvětější svátosti

Crabb, Lawrence J.:
Manželství je vztah

Crabb, Lawrence J.:
Skutečná změna je možná, jestliže začneš uvnitř

Crabb, Lawrence J.:
Skutečná změna je možná, jestliže začneš uvnitř

Craig, Mary:
Požehnání

Craven, Margaret:
Slyšel jsem sovu zavolat své jméno

Cruz, Nicky:
Utíkej, malý, utíkej

Cuhra, Jaroslav:
Svědomí paměti
kniha o životě a díle architekta, filosofa, křesťanského politika, vlastence a dlouholetého vězně cesty svědomí

Čada, Václav:
Mezi dvěma světy
život a dílo Jana Kapistrána Vyskočila

Čada, Václav:
Mezi dvěma světy
život a dílo Jana Kapistrána Vyskočila

Čapek, Karel:
Dášeňka, čili, Život štěněte

Čemus, Richard:
Modlitba Ježíšova a modlitba srdce - hesychasmus

Čemus, Richard:
Modlitba Ježíšova a modlitba srdce - hesychasmus

Čep, Jan:
Cesta na jitřní

Čep, Jan:
Deník venkovského faráře

Čermák, Josef:
Nové universum
všeobecná encyklopedie A-Ž

Čermák, Josef:
Nové universum
všeobecná encyklopedie A-Ž

Česal, Aleš:
Záhady a tajemství staré Prahy

Dacík, Reginald Maria:
Z pramenů duchovního života
výtah z Dacíkových Pramenů duchovního života

Dachovský, Karel:
Blahoslavený John Henry Newman

Dachovský, Karel:
Cesta františkánského kněze Jana Bárty
historická studie o knězi vězněném 16 let pro víru

Dachovský, Karel:
Pod rozstříleným praporem je krásy dost

Dachovský, Karel:
Sv. Alžběta Durynská

Dachovský, Karel:
Sv. Alžběta Durynská

Dachovský, Karel:
Sv. Bernard z Clairvaux

Dachovský, Karel:
Svatý Filip Neri

Dachovský, Karel:
Svatý František z Pauly - divotvůrce

Dachovský, Karel:
Svatý Martin

Dachovský, Karel:
Umlčený zvon

Daigneault, André:
Cesta nedokonalosti

Dakov, Sergej K.:
Odpusť, Natašo

Dakov, Sergej K.:
Odpusť, Natašo!

Daniel-Ange:
Pramen radosti

Daniel-Ange:
Pramen radosti

Dante Alighieri:
Božská komedie

Dante Alighieri:
Božská komedie

David, Jiří:
Život svatého poustevníka Vintíře

Dawson, Christopher:
Zrození Evropy
úvod do dějin evropské jednoty

De Bortoli, Ferruccio:
Neznámý Bůh

De Fiores, Stefano:
Slovník spirituality

De Mello, Anthony:
Hledání Boha
ignaciánská duchovní cvičení

De Mello, Anthony:
Spojení s Bohem
exerciční promluvy

Deissler, Alfons:
Chodit s Bohem
významné texty Starého zákona

Deissler, Alfons:
Chodit s Bohem
významné texty Starého zákona

Delouche, Frédéric:
Dějiny Evropy

Deml, Jakub:
Pout na Svatou Horu

Deml, Jakub:
Sen jeden svítí
[výběr z díla]

Desolda, Jan Nep. František:
Výbor ze spisů svatého otce a učitele církve Jana Zlatoústa

Dilong, Rudolf:
Světec z Assisi

Dobson, James C.:
Být sám sebou
tvoje dítě má hodnotu

Dodin, André:
Spiritualita sv. Vincence de Paul

Doherty, Catherine de Hueck:
Pustina
křesťanská spiritualita Východu pro člověka západní kultury

Dolan, Timothy Michael:
Kněží pro třetí tisíciletí

Dolista, Josef:
Perspektivy církve
vybrané kapitoly z eklesiologie

Donahue, John R.:
Evangelium podle Marka

Doney, Meryl:
Jak k nám přišla Bible
Příběh knihy, která změnila svět

Dorotheus z Gazy:
Pokora, cesta k Bohu
Dórotheos z Gazy : o obviňování sebe sama

Dostojevskij, Fedor Michajlovič:
Idiot

Dotterweich, Kass P.:
Jak pěstovat přátelství

Drlík, Marcel:
Český lékař v srdci Afriky

Drucă, Jon:
Odpusť, Natašo

Dufner, Meinrad:
Spiritualita zdola

Duka, Dominik:
Škola vnitřní modlitby

Duka, Dominik:
Úvod do Písma svatého Starého zákona

Durych, Jaroslav:
Rekviem
menší valdštejnská trilogie

Durych, Jaroslav:
Utěšitel nejlepší

Durych, Jaroslav:
Zastavení
výbor z povídek a krátkých próz

Dvorník, František:
Byzantské misie u Slovanů

Efrém:
Hymny o ráji

Efrém:
Velikonoční hymny

Ekman, Birgitta:
Velký objev
naše cesta do katolické církve

Ekman, Ulf:
Velký objev
naše cesta do katolické církve

Engelhardt, Lisa:
Jak zacházet se vztekem

Erwin, Steve:
Odpustila jsem
povstání z popela rwandské genocidy

Escobar Golderos, Mario:
Papež František
muž modlitby

Evely, Louis:
Láska a manželství
promluvy L. Evelyho k bratrstvům v Lyoně v červenci 1966

Falletti, Cesare:
Hlas jemného vánku
vnitřní život a vztah s Bohem

Falletti, Cesare:
Hlas jemného vánku
vnitřní život a vztah s Bohem

Fausti, Silvano:
Nad evangeliem podle Jana
porozumět Božímu slovu

Fausti, Silvano:
Nad evangeliem podle Marka
porozumět Božímu slovu

Fausti, Silvano:
Nad evangeliem podle Matouše
porozumět Božímu slovu

Fee, Gordon D.:
Jak číst Bibli s porozuměním

Feister, John:
Naděje proti temnotám
dnešním neklidným světem se sv. Františkem

Ferrière, André:
Tělo i srdce

Fiala, Miloslav:
Motýlí efekt
tři úvahy o chaosu a řádu

Fiala, Miloslav:
Myšlenky pro čas i nečas

Fiala, Petr:
Koinótés
Felix M. Davídek a skrytá církev

Fijen, Leo:
Rok, kdy zemřel můj otec

Finkelstein, Israel:
David a Šalomoun
počátky mesianismu ve světle moderní archeologie

Finkelstein, Israel:
Objevování Bible
Svatá Písma Izraele ve světle moderní archeologie

Fischer, Heinz-Joachim:
Život papeže Jana Pavla II.
historie jednoho Pontifikátu

Fizzotti, Eugenio:
Být svobodný
jak svobodně jednat a myslet v konzumní společnosti

Flaherty, Daniel L.:
On mne vede

Flaherty, Daniel L.:
On mne vede

Flaherty, Daniel L.:
S Bohem v Rusku
23 kněžských let v sovětských vězeních a sibiřských pracovních táborech

Flaherty, Daniel L.:
S Bohem v Rusku
23 kněžských let v sovětských vězeních a sibiřských pracovních táborech

Florentová, Helena:
Křesťanské nebe
poznáváme světce v umění a legendách

Floss, Pavel:
Mikuláš Kusánský
život a dílo

Flossmann, Karel:
Moudrost ve Starém zákoně

Foltýn, Dušan:
Encyklopedie českých klášterů

Fontenelle, R.:
Jeho svatost Pius XI.

Forlai, Giuseppe:
Viděno jinak
evangelní rady nejen pro řeholníky

Forlai, Giuseppe:
Viděno jinak
evangelní rady nejen pro řeholníky

Formánek, Jakub:
Antonín Podlaha
kněz ve vědách o historii a umění

Fořt, Karel Jaroslav:
Život voněl člověčinou
Karel Fořt v rozhovoru s Janem Paulasem

Frankl, Viktor Emil:
A přesto říci životu ano
psycholog prožívá koncentrační tábor

František:
Jednou větou
@Twitter

František:
Otevřená mysl, věřící srdce

František:
Otevřená mysl, věřící srdce

František:
Pokora, cesta k Bohu
Dórotheos z Gazy : o obviňování sebe sama

František:
Promluvy z Argentiny

Franzen, August:
Malé církevní dějiny

Frielingsdorf, Karl:
Falešné představy o Bohu
jejich vznik, odhalení a překonání

Frossard, André:
Bůh je, já jsem ho potkal
Je jiný svět

Frossard, André:
Ptali jste se na Boha
Člen Francouzské akademie odpovídá na dotazy mladých lidí

Fuchs, Jiří:
Cesta k důkazu Boží existence

Fulghum, Robert:
Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce
(Neobyčejné přemýšlení o obyčejných věcech)

Fülöp-Miller, René:
Moc a tajemství jezuitů
kulturní a duchovní dějiny

Galandauer, Jan:
Karel I.
poslední český král

Gaucher, Guy:
Životopis Terezie z Lisieux
(1873-1897)

Gelmi, Josef:
Papežové
od svatého Petra po Jana Pavla II.

Gemelli, Agostino:
Františkánské poselství světu

Gibbon, Edward:
Úpadek a pád římské říše
výbor

Giglioni, Paolo:
Svátosti Krista a církve
souzvuk mezi Bohem a člověkem

Gichon, Mordechai:
Biblické války

Gilbert, Guy:
Bratr vyvržených
kněz na pařížské periferii

Gilbert, Guy:
Setkání s Marií

Gilbert, Guy:
Setkání s Marií

Gilbert, Guy:
Srdce v ohni
život kněze uprostřed současného světa

Gillièron, Bernard:
Bible nespadla z nebe
strhující historie jejího zrození

Giono, Jean:
Muž, který sázel stromy

Giordano, Renato:
Chceš být křesťanem?
nabídka víry pro mládež i dospělé

Giussani, Luigi:
Riziko výchovy

Goldman, Jane:
Jak si nenechat ublížit

Gori, Nicola:
Blahoslavený Carlo Acutis

Gounelle, Laurent:
Bůh chodí po světě vždycky inkognito

Gozier, André:
15 dní s mistrem Eckhartem

Gozier, André:
15 dní s Thomasem Mertonem

Gračka, Jiří:
Svatý Šarbel Machlúf

Gray, John:
Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše
praktický návod, jak zlepšit vzájemné porozumění a dosáhnout v partnerských vztazích toho, co od nich očekáváme

Gray, John:
Praktické zázraky pro Mars a Venuši

Green, Julien:
Bratr František

Greene, Graham:
Monsignore Quijote

Greene, Graham:
Paradox křesťanství

Grippo, Daniel:
Co dělat s pocitem osamělosti

Grippo, Daniel:
Léčivé myšlenky pro ustaraná srdce

Groothuis, Douglas R.:
Tváří v tvář New Age

Grossmann, Jiří:
Povídky, aneb, Nechci slevu zadarmo

Grün, Anselm:
50x Ježíš

Grün, Anselm:
Biblické obrazy o vykoupení

Grün, Anselm:
Blízký i vzdálený

Grün, Anselm:
Buď dobrý sám k sobě

Grün, Anselm:
Buď dobrý sám k sobě

Grün, Anselm:
Buď dobrý sám k sobě

Grün, Anselm:
Cesty ke svobodě
duchovní život jako cvičení ve vnitřní svobodě

Grün, Anselm:
Dimenze víry

Grün, Anselm:
Duchovní terapie a křesťanská tradice
čtrnáct svatých pomocníků

Grün, Anselm:
Jak zacházet s myšlenkami

Grün, Anselm:
Kořeny

Grün, Anselm:
Kříž
teologický a duchovní význam symbolu naděje

Grün, Anselm:
Moc nad bezmocí
rozvíjet vědomí vlastní ceny

Grün, Anselm:
Modli se a pracuj

Grün, Anselm:
Modlitba a sebepoznání

Grün, Anselm:
Modlitba jako setkání

Grün, Anselm:
Moudrost vyznání víry

Grün, Anselm:
Myšlenky na každý den

Grün, Anselm:
O mlčení

Grün, Anselm:
Otcové pouště s Anselmem Grünem

Grün, Anselm:
Pokora a zakoušení Boha

Grün, Anselm:
Půst
modlitba tělem a duší

Grün, Anselm:
Rok, kdy zemřel můj otec

Grün, Anselm:
Řízení jako duchovní úkol

Grün, Anselm:
Smrt v životě člověka

Grün, Anselm:
Spiritualita zdola

Grün, Anselm:
Svátost nemocných

Grün, Anselm:
Svátost nemocných

Grün, Anselm:
Tajemství velikonoční radosti
50 duchovních inspirací

Grün, Anselm:
Umění stárnout

Grün, Anselm:
V půli cesty
střední věk jako duchovní úkol

Grün, Anselm:
Zastavení mého života
čím žiji a co se mě dotýká

Guardini, Romano:
O duchu liturgie

Guardini, Romano:
O modlitbě
uvedení do školy křesťanské modlitby

Guardini, Romano:
O modlitbě
uvedení do školy křesťanské modlitby

Guardini, Romano:
Odpůrce

Guardini, Romano:
Životní období
jejich etický a pedagogický význam

Guardini, Romano:
Životní období
jejich etický a pedagogický význam

Guitton, Jean:
Bůh a věda - k metarealismu

Guitton, Jean:
Mlčení o podstatném

Gulisano, Paolo:
C.S. Lewis
ve světě fantasy a evangelia

Gulisano, Paolo:
Dýně útočí!
Halloween a historie jeho slavení

Gutiérrez de Cabiedes, Teresa:
Nespoutaný biskup
román o životě vietnamského kardinála Van Thuana (1928-2002)

Haas, Johannes:
Žít pokojně
Deset rad od papeže Jana XXIII.

Hájek z Libočan, Václav:
Václava Hájka z Libočan Kronika česká.

Hájek, Vít:
Boha neokecáš

Hájek, Vít:
Boha neokecáš

Halík, Tomáš:
Divadlo pro anděly
život jako náboženský experiment

Halík, Tomáš:
Chci, abys byl
křesťanství po náboženství

Halík, Tomáš:
Noc zpovědníka
paradoxy malé víry v postoptimistické době

Halík, Tomáš:
Vzdáleným nablízku
vášeň a trpělivost v setkání víry s nevírou

Halík, Tomáš:
Vzýván i nevzýván
evropské přednášky k filozofii a sociologii dějin křesťanství

Hall, James:
Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění

Halter, Marek:
Sára
biblické ženy

Hanuš, Jiří:
Koinótés
Felix M. Davídek a skrytá církev

Häring, Bernhard:
Jde to i jinak
Cesty k novým vztahům v církvi

Häring, Bernhard:
Jde to i jinak
Cesty k novým vztahům v církvi

Häring, Bernhard:
Jde to i jinak
Cesty k novým vztahům v církvi

Häring, Bernhard:
Láska je víc než přikázání

Häring, Bernhard:
Moja skúsenosť s cirkvou

Hasel, Kurt:
Kouzlo pověry
...a jak se od něho osvobodit

Hasmandová, Vojtěcha:
Jsem v dlani Boží
dopisy z vězení

Haumonté, Odile:
Všední život s Duchem svatým

Havel, Rudolf:
Utajené překlady

Havel, Václav:
Dálkový výslech
(rozhovor s Karlem Hvížďalou)

Havlíčková, Helena:
Dědictví
kapitoly z dějin komunistické perzekuce v Československu 1948-1989

Heer, Friedrich:
Bohatší život

Heer, Friedrich:
Věčnost začíná dnes

Hecht, Anneliese:
Přístupy k bibli
metody pro skupiny, úvodní kurz

Heidegger, Martin:
Bytí a čas

Heinzmann, Josef:
Nepokoj lásky
Alfons Maria de Liguori (1696-1787)

Heller, Jan:
Bůh sestupující
pokus o christologii Starého zákona

Heller, Jan:
Hlubinné vrty
rozbory biblických statí a pojmů

Heller, Jan:
Obtížné oddíly knih Mojžíšových

Heller, Jan:
Poutní písně
výklad žalmů 120-134

Heller, Jan:
Znamení odkazující k nebi

Helminiak, Daniel A.:
Ježíš Kristus
kým byl, je doopravdy

Herbst, Karel:
O Božím vedení s Karlem Herbstem

Herbst, Karel:
O Božím vedení s Karlem Herbstem

Herbst, Winfrid:
Nové předpisy o odpustcích
[co jsou a jak získat odpustky]

Herbstrith, Waltraud:
Prodlévání před Bohem
s Terezií z Avily, Janem od Kříže a Edith Stein

Herman, Schiigumen:
O modlitbě

Hermant, Dominique:
Boží znamení

Herout, Jaroslav:
Staletí kolem nás
přehled stavebních slohů

Herriot, James:
Zvěrolékař mezi nebem a zemí

Heryán, Ladislav:
Exotem na této zemi
o Božím milosrdenství mezi námi

Herzog, Chaim:
Biblické války

Heying, Travis:
Nejsilnější zbraň
Emil Kapaun, vojenský kaplan a hrdina korejské války

Hillesum, Etty:
Myslící srdce
dopisy z let 1941-1943

Hillesum, Etty:
Přervaný život
deníky z let 1941-1943

Hlasivcová, Markéta:
Jeho Láska stačí

Hlasivcová, Markéta:
Jeho Láska stačí

Hlaváček, Petr:
Čeští františkáni na přelomu středověku a novověku

Hlaváček, Petr:
Čeští františkáni na přelomu středověku a novověku

Hlaváček, Petr:
Čtrnáct mučedníků pražských
vpád Pasovských a závěr vlády Rudolfa II.

Hlaváček, Petr:
Fenomén františkánství v interakci s "jinakostí"

Hlaváček, Petr:
Františkánský kontext teologického a filosofického myšlení

Hlouch, Josef:
Minutěnka

Hlouch, Josef:
Minutěnka

Höffding, Harald:
Přehledné dějiny filosofie

Holota, Benedikt:
Nebyl jsem hrdina
vzpomínky na totalitu 1950-1989

Holota, Benedikt:
Zápisky (ne)zkušeného faráře
meditační podněty

Hořec, Jaromír:
Anežka Česká
verše 1987

Houška, Petr Alkantara:
České františkánství

Hrůša, Josef:
Baruch Spinoza
život a dílo

Hughes, James:
Velká obrazová všeobecná encyklopedie

Hughes, James:
Velká obrazová všeobecná encyklopedie

Hummel, Reinhart:
Reinkarnace
víra v převtělování a víra křesťanů

Hünermann, Wilhelm:
Farář světa
život Jana XXIII.

Hünermann, Wilhelm:
Otec vyhoštěných
hrdina křesťanské lásky P. Damián de Veuster

Hus, Jan:
Sermo de pace =
Řeč o míru

Chalupa, Petr:
Královna Ester
kniha Ester v pohledu synchronním a diachronním

Chenu, Bruno:
Silnější než nenávist
sedm životů pro Boha a Alžírsko

Chenu, Bruno:
Silnější než nenávist
sedm životů pro Boha a Alžírsko

Chesterton, G. K.:
Heretikové

Chesterton, G. K.:
Klub podivných živností
Anarchista Čtvrtek

Chesterton, G. K.:
Létající hospoda
Napoleon z Notting Hillu

Chesterton, G. K.:
Ohromné maličkosti
Obrany

Chesterton, G. K.:
Ortodoxie

Chesterton, G. K.:
Svatý František z Assisi

Il'jin, Ivan Aleksandrovič:
Základy křesťanské kultury

Il'jin, Ivan Aleksandrovič:
Základy křesťanské kultury

Ilibagiza, Immaculée:
Odpustila jsem
povstání z popela rwandské genocidy

Ivančić, Tomislav:
Bděte a modlete se!

Ivančić, Tomislav:
Život ze síly Ducha a modlitby
prohlubující seminář obnovy v Duchu Svatém

Ivančić, Tomislav:
Život ze síly Ducha a modlitby
prohlubující seminář obnovy v Duchu svatém

Jamnia, Mohammad Alí:
Příběhy z pouští a zahrad
moudrosti a příběhy ze života nejznámějších súfijských mistrů

Jan Kassián:
Zvyky cenobitů a léky na osm základních neřestí

Jan Kassián:
Zvyky cenobitů a léky na osm základních neřestí

Jan od Kříže:
Poezie

Jan od Kříže:
Růženec

Jan Pavel:
Centesimus annus
Encyklika Jana Pavla II. k stému výročí encykliky Rerum novarum z 1.května 1991

Jan Pavel:
Dar a tajemství
k padesátému výročí mého kněžství

Jan Pavel:
Dies Domini
O svěcení dne Páně : apoštolský list Jana Pavla II. ze dne 31. května 1998

Jan Pavel:
Christifideles laici
posynodní apoštolský list o povolání a poslání laiků v církvi a ve světě z 30. prosince 1988

Jan Pavel:
Mulieris dignitatem
apoštolský list papeže Jana Pavla II. o důstojnosti a povolání ženy u příležitosti Mariánského roku

Jan Pavel:
Pastores dabo vobis
posynodální apoštolská adhortace Jana Pavla II. : o výchově kněží v současných podmínkách - z 25. března 1992

Jan Pavel:
Redemptoris Missio
Encyklika Jana Pavla II. O stálé platnosti misijního poslání ze 7. prosince 1990

Jan Pavel:
Ut unum sint
encyklika Jana Pavla II. O ekumenickém úsilí z 25. května 1995

Jan Pavel:
Veritatis splendor
encyklika Jana Pavla II. o základech morálního učení církve z 6. srpna 1993

Jan ze Žatce:
Oráč z Čech

Jan Zlatoústý:
Výbor ze spisů svatého otce a učitele církve Jana Zlatoústa

Jančařík, Zdeněk:
Žena ať v církvi promluví

Jandourek, Jan:
Václav Malý
cesta za pravdou

Janovský, František:
Marek z Aviana
patron a štít křesťanské Evropy : životopis duchovního obránce Středoevropanů před islamizací

jaz:
Opráski z historje svjeta
furd se ňeco ďeje

Jedin, Hubert:
Malé dějiny koncilů

Jelínková, Eva:
Všechno je milost
texty přednášek z konf. konané v Alexandrii

Jeroným:
Dobré vlivy

Jeroným:
Dopisy bratru Patrikovi

Ježková, Alena:
77 pražských legend

Ježková, Alena:
Karel IV. a jeho Praha

Ježková, Alena:
Tichá srdce
kláštery a jejich lidé

Jílek, Petr J.:
Spiritualita humanitární pomoci

Jirásko, Luděk:
Církevní řády a kongregace v zemích českých

John de Taizé:
Cesta Páně
novozákonní putování

John de Taizé:
Setkání u studny

Johnson, Luke Timothy:
Evangelium podle Lukáše

Joinville, Jean de:
Život Ludvíka Svatého, krále francouzského
Vyznání víry ; List Ludvíkovi X.

Joly, Chantal:
Modlitba s Rogerem

Jonová, Jitka:
Úcta eucharistie mimo mši
eucharistické kongresy

Josemaría Escrivá de Balaguer:
Jít s Kristem
homilie

Josephus Flavius:
Válka židovská.

Josephus Flavius:
Válka židovská.

Journet, Charles:
Jako ohnivý šíp

Journet, Charles:
Vedeni Duchem svatým

Joyeux, Henri:
City, sexualita, AIDS

Joyeux, Henri:
Jsme zamilovaní
sexuální výchova od 15 do 20 let

Joyeux, Henri:
Mami, jak přijde dítě na svět?
[sexuální výchova od 4 do 10 let]

Joyeux, Henri:
Přichází puberta
[sexuální výchova od 10 do 13 let]

Jørgensen, Johannes:
Poutníkova kniha z františkánské Italie

Jørgensen, Johannes:
Svatý František z Assisi

Jørgensen, Johannes:
Svatý oheň
[legenda ze staré Sieny]

Kadlec, Jaroslav:
Přehled českých církevních dějin.

Kalista, Zdeněk:
Blahoslavená Zdislava z Lemberka
listy z dějin české gotiky

Kalista, Zdeněk:
Ctihodná Marie Elekta Ježíšova
po stopách španělské mystiky v českém baroku

Kallistos:
Síla jména

Kalvín, Jan:
Vzdělání ve víře
katechismus a Vyznání víry z roku 1537

Kasper, Walter:
Dogma pod Božím slovem

Kasper, Walter:
Milosrdenství
základní pojem evangelia - klíč křesťanského života

Kasper, Walter:
O víře

Kasper, Walter:
Theologie - součást naší doby

Kašpar, Karel:
O křesťanském manželství

Kašpárková, Marcela:
Deset vyznání

Kašpárková, Marcela:
Deset vyznání

Kašparů, Jaroslav Max:
Do výšky volím pád

Kašparů, Jaroslav Max:
Malý kompas víry
(pro hledající, bloudící a nevěřící mladé lidi)

Kašparů, Jaroslav Max:
Po provaze ke Kristu

Kašparů, Jaroslav Max:
Základy pastorální psychiatrie pro zpovědníky

Kašparů, Jaroslav Max:
Základy pastorální psychiatrie pro zpovědníky

Katafiasz, Karen:
Jak zacházet se vztekem

Kateřina Sienská:
Dialog s Boží prozřetelností

Keller, Jan:
Evropské rozpory ve světle migrace

Kenny, Anthony:
Co je víra?

Kierkegaard, Søren Aabye:
Bázeň a chvění
Nemoc k smrti

Kierkegaard, Søren Aabye:
Čistota srdce, aneb, Chtít jen jedno

Kner, Anton:
Čas pro druhého
myšlenky, podněty, příklady

Kner, Anton:
Modlit se člověk naučí jen modlitbou

Kner, Anton:
Pomozme si navzájem

Kner, Anton:
Umírání znamená loučení
o křesťanském poselství smrti

Kodet, Vojtěch:
Marta a Marie trochu jinak
jak žít s Bohem v bezbožném světě

Kodet, Vojtěch:
Novéna k Panně Marii rozvazující uzly

Kodet, Vojtěch:
Svatodušní novéna se svatými Karmelu

Kodet, Vojtěch:
Velké jubileum s Vojtěchem Kodetem

Kohut, Vojtěch:
Moudrost mystiků s Vojtěchem Kohutem
živá zkušenost s Bohem v novověké mystice

Kohut, Vojtěch:
Slabikář vnitřní modlitby
po způsobu sv. Terezie z Ávily

Kohut, Vojtěch:
Slabikář vnitřní modlitby
po způsobu sv. Terezie z Ávily

Kohut, Vojtěch:
Vcházím v nepoznané
životní příběh svatého Jana od Kříže

Kohut, Vojtěch:
Vcházím v nepoznané
životní příběh svatého Jana od Kříže

Kochav, Sarah:
Izrael
historie a památky Svaté země

Kolář, Bohumil:
S největší vděčností
rozhovor s P. Bohumilem Kolářem

Kolouch, František:
Milion duší
osudy biskupa Josefa Hloucha

König, Franz:
Křesťan na prahu třetího tisíciletí

König, Franz:
Křesťan na prahu třetího tisíciletí

Konzbul, Pavel:
Jak mluvit s dospívajícím o víře?

Kopp, Johanna:
Izraelští proroci
dnešní pohled na prorocké knihy Starého zákona

Kopp, Johanna:
Izraelští proroci
dnešní pohled na prorocké knihy Starého zákona

Kopp, Johanna:
Starý zákon - kniha pro dnešní dobu
cesty k dějepisným knihám Izraele

Kossak, Zofia:
Beze zbraně

Köster, Peter:
Hledejte moji tvář
od slov k mlčení, cesta ke kontemplaci

Koudelka, Vladimír J.:
Dominik
zvěstování Božího slova

Král, Josef:
Přehledné dějiny filosofie

Kratochvíl, Zdeněk:
Studie o křesťanství a řecké filosofii

Kremer, Jacob:
Křesťan na prahu třetího tisíciletí

Kremer, Jacob:
Křesťan na prahu třetího tisíciletí

Krylov, Ivan Andrejevič:
Člověk a stín
(výbor z díla)

Kryštůfek, František Xaver:
Všeobecný církevní dějepis.

Křelina, František:
Dcera královská
Svatá Anežka česká

Křivohlavý, Jaro:
Jak zvládat depresi

Křivohlavý, Jaro:
Mít pro co žít

Křivohlavý, Jaro:
O šťastné rodině

Křížková, Marie Rút:
Žít jako znamení
rozhovory s Josefem Zvěřinou

Kubíček, Ladislav:
Až k prolití krve
radostné poselství P. MUDr. Ladislava Kubíčka

Kubíček, Ladislav:
O svobodě

Kubíček, Ladislav:
Přitahuji?

Kuby, Gabriele:
Gender
nová ideologie ničí rodinu

Kudláčková, Yveta:
Asertivní žena

Kuthan, Jiří:
Karel IV.
císař a český král - vizionář a zakladatel

Kutil, Tomáš:
V Boží režii

Kwasniewski, Peter A.:
Povstávání z prachu
tradiční liturgie a obnova církve

Kwasniewski, Peter A.:
Povstávání z prachu
tradiční liturgie a obnova církve

Kybal, Vlastimil:
Svatá Anežka Česká
historický obraz ze 13. století

Kybal, Vlastimil:
Svatý František z Assisi

Kyliánová, Irena:
S největší vděčností
rozhovor s P. Bohumilem Kolářem

Lacordaire, Jean Baptiste Henri Dominique de:
Svatá Máří Magdalena

Lachmanová, Kateřina:
O milosrdenství s Kateřinou Lachmanovou

Lachmanová, Kateřina:
Síla přímluvné modlitby

Lachmanová, Kateřina:
Vězení s klíčem uvnitř

Landsberg, Paul Ludwig:
Zkušenost smrti

Landsberg, Paul Ludwig:
Zkušenost smrti

Langeac, Robert de:
Život skrytý v Bohu

Langer, Jiří:
Devět bran
chasidů tajemství

Langmeier, Josef:
Psychická deprivace v dětství

Laurentin, René:
Život svaté Bernadety

Le Fay, Monika:
Opat chuligán, aneb, Dobré dílo Anastáze Opaska

Le Goff, Jacques:
Svatý František z Assisi

Lefèvre, Pierre:
Příběhy psané životem
velké pravdy v malých příbězích

Lehmann, Karl:
Duchovní jednání

Lehmann, Leonhard:
František - mistr a učitel modlitby

Leist, Marielene:
První zkušenost s Bohem

Lengerke, Georg von:
YOUCAT
česky : modlitební knížka pro mladé

Lepp, Ignace:
Cesta do Damašku

Lepp, Ignace:
Psychoanalýza lásky

Lev:
Divinum illud munus

Lev:
Divinum illud munus

Lewis, C. S.:
Letopisy Narnie.

Lewis, C. S.:
Letopisy Narnie.

Lewis, C. S.:
Letopisy Narnie.

Lewis, C. S.:
Letopisy Narnie.

Lewis, C. S.:
Letopisy Narnie.

Lewis, C. S.:
Problém bolesti

Lewis, C. S.:
Průvodce modlitbou
dopisy Malcolmovi

Lewis, C. S.:
Úvahy nad Žalmy

Lewis, C. S.:
Velký rozvod

Lewis, C. S.:
Velký rozvod

Lewis, C. S.:
Zázraky

Liagre:
Duchovní cvičení se svatou Terezií z Lisieux

Liguori, Alfonso Maria de:
Modlitba - veliký prostředek spásy

Linhartová, Benedikta:
Velepíseň života Marie Wardové, zakladatelky Institutu Beatae Mariae Virginis

Liščák, Vladimír:
Fenomén františkánství v interakci s "jinakostí"

Lízna, František:
Musím jít dál
4 404 268 kroků P. Františka Lízny za svatým Jakubem

Lobkowicz, František Václav:
Popel jsem a popel budu
rozhovory s biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem

Louis-Marie Grignion de Montfort:
Modlitby doporučované sv. Ludvíkem M. Grignionem z Montfortu

Louis-Marie Grignion de Montfort:
O pravé pobožnosti k Panně Marii

Lubac, Henri de:
Katolicismus
společenská hlediska dogmatu

Lukeš, František:
Byl jsem nablízku

Lukeš, František:
Celý život jsem se učil, a přece jsem propadl

Lustiger, Jean-Marie:
První kroky v modlitbě

MacNutt, Francis:
Služba osvobozování od zlých duchů

MacNutt, Francis:
Služba uzdravování

Mádr, Oto:
Slovo o této době

Madre, Philippe:
Ale zbav nás od zlého
praktický přístup k vysvobození

Machan, Ivo:
Prezentace encykliky Fides et ratio a dokumentu Ad tuendam fidem
soubor příspěvků přednesených v Olomouci dne 10.2.1999 na představení encykliky Fides et ratio a dokumentu Ad tuendam fidem pořádaném katedrou systematické teologie CMTF UP ve spolupráci s katedrou filozofie CMTF UP

Machovec, Milan:
Svatý Augustin

Mališ, František:
Duchovní průvodce pro nemocné

Malý, Radomír:
Alfred Fuchs
muž dvojí konverze

Malý, Václav:
Václav Malý
cesta za pravdou

Marie Laetitia:
Tajemství radosti

Marie Laetitia:
Tajemství radosti

Marie Laetitia:
Tajemství radosti

Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus:
O pokoře

Marný z Bludovic, Tomáš:
A přece se točí-
Murphyho zákony o církvi

Marshall, Bruce:
Dělníci na vinici

Marshall, Bruce:
Plná slávy

Marshall, Bruce:
Starý voják neumírá

Martin, James:
Jezuitský návod (téměř) na všechno

Martinec, Jan:
Potkal Kohn Rabínoviče

Martini, Carlo Maria:
Lide můj, vyjdi z Egypta
(exercicie)

Martini, Carlo Maria:
Lide můj, vyjdi z Egypta
(exercicie)

Martini, Carlo Maria:
Lide můj, vyjdi z Egypta
(exercicie)

Martini, Carlo Maria:
Odvaha milovat
duchovní cvičení s apoštolem Petrem

Martini, Carlo Maria:
Slova o církvi
rozjímání o druhém vatikánském koncilu

Martini, Carlo Maria:
Vytrvali jste se mnou v mých zkouškách
úvahy o Jóbovi

Maruna, Jan:
Boží rodina

Maruna, Jan:
Dějinami času za sluncem

Maruna, Jan:
Poselství mozaik v San Giovanni Rotondu 2

Masini, Mario:
Úvod do "lectio divina"
teologie, metoda, spiritualita, praxe

Matějček, Antonín:
Dějiny umění v obrysech

Matějček, Antonín:
Dějiny umění v obrysech

Matějček, Zdeněk:
Co děti nejvíc potřebují
eseje z dětské psychologie

Matějček, Zdeněk:
O rodině vlastní, nevlastní a náhradní

Matějček, Zdeněk:
Psychická deprivace v dětství

Matoušek, Alexander:
Posvátný obraz a zobrazení posvátného
sborník z kolokvia (...)

Matura, Thaddée:
15 dní s Františkem z Assisi

Matuška, Peter J.:
Zpověď
jasno ve svědomí a pokoj v duši

Maureder, Josef:
Porozumět Božímu volání
různé aspekty rozlišování životní cesty člověka

Maureder, Josef:
Porozumět Božímu volání
různé aspekty rozlišování životní cesty člověka

May, Gerald G.:
Nocí duše ke svobodě

Meisner, Joachim:
Dívat se srdcem
šance a úkol církve na počátku třetího tisíciletí

Meisner, Joachim:
Úvahy o Panně Marii
být takoví, jakými nás zamýšlel Bůh

Mendonça, José Tolentino:
Ukrytý poklad
umění duchovního hledání

Merton, Thomas:
Duchovní vedení a rozjímání

Messori, Vittorio:
Hypotézy o Ježíšovi

Mester, Gerhard:
Člověk František

Meyer, Conrad Ferdinand:
Král a světec
příběh Tomáše Becketa

Michel, Jean-Claude:
Kdo jsi, Maria?
otázky, které si klademe

Michel, Jean-Claude:
Kdo jsi, Maria?
otázky, které si klademe

Miklík, Josef Konstantin:
... Svatý Josef Nazaretský

Mikulášek, František:
Nový Zákon
kristologie

Mikulášek, Jiří:
Sejdeme se v nebi
životní příběh mladého kněze Jana Buly

Mixa, Josef:
Boha neokecáš

Mixa, Josef:
Boha neokecáš

Moine de l'Église d'Orient:
Vzývání Ježíšova jména
úvod do Modlitby Ježíšovy

Moinot, Pierre:
Jana z Arku
moc a nevinnost

Molinié, Marie Dominique:
Jákobův zápas
můžeme žít s Bohem? : můžeme žít bez Boha?

Molinié, Marie Dominique:
Odvaha mít strach

Moloney, Francis J.:
Evangelium podle Jana

Moo, Douglas J.:
Úvod do Nového zákona

Morgenstern, Christian:
Beránek měsíc

Mráček, Karel Pavel:
Zjevení Panny Marie v Mexiku

Mrázek, Jiří:
Evangelium podle Matouše

Mucha, Jiří:
Oheň proti ohni

Mucha, Jiří:
Oheň proti ohni

Mullier, Charles:
Už jim nerozumíme?
život a víra dospívajících

Mundy, Linus:
Žízeň po království Božím
duchovní obnova s mystiky pouště

Munzarová, Marta:
Proč ne eutanazii, aneb, Být, či nebýt?

Muroňová, Eva:
Popel jsem a popel budu
rozhovory s biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem

Musset, Jacques:
Kniha o Bibli
Nový zákon

Mutschlechner, Nikolaus:
Lékař, který zvolil Boha. Fráter Riccardo Pampuri, světec z řádu Milosrdných bratří
svědectví o jednom životě

Muzikářová, Anděla:
Marcelino - chléb a víno
Španělská legenda

Muzikářová, Anděla:
Marcelino - chléb a víno
Španělská legenda

Nagai, Takaši:
Zvony Nagasaki
deník oběti atomové bomby v Nagasaki

Napolitano, Giorgio:
Neznámý Bůh

Navrátilová, Jiřina:
Domácí násilí
příručka (nejen) pro pastorační pracovníky

Nedbalová, Josefína:
1. neděle adventní
cyklus A

Nedbalová, Josefína:
1. neděle adventní
cyklus B

Nedbalová, Josefína:
1. neděle adventní
cyklus C

Nedbalová, Marie:
1. neděle adventní
cyklus A

Nedbalová, Marie:
1. neděle adventní
cyklus B

Nedbalová, Marie:
1. neděle adventní
cyklus C

Němec, Vladimír:
Pražské varhany

Nerková, Delicie:
Sepraná košile
básně 2009-2012

Nešpor, Karel:
Kouření, pití, drogy

Newman, John Henry:
Maria v litaniích

Newman, John Henry:
Maria v litaniích

Newman, John Henry:
Sen Starého Muže

Newman, John Henry:
Ztráta a zisk
příběh konvertity

Nguyęn, Phanxicô Xavię Van Thuân:
Svědkové naděje
duchovní cvičení uskutečněné ve Vatikánu 12.-18. března 2000 u příležitosti Velkého jubilea za přítomnosti Jana Pavla II.

Nguyęn, Phanxicô Xavię Van Thuân:
Svědkové naděje
duchovní cvičení uskutečněné ve Vatikánu 12.-18. března 2000 u příležitosti Velkého jubilea za přítomnosti Jana Pavla II.

Nguyęn, Phanxicô Xavię Van Thuân:
Svoboden ve víře
ze zkušenosti vězněného biskupa

Nguyęn, Phanxicô Xavię Van Thuân:
Svoboden ve víře
ze zkušenosti vězněného biskupa

Nicolaus Cusanus:
Mikuláš Kusánský
život a dílo

Nigg, Walter:
Benedikt z Nursie
otec západního mnišství : esej

Nikkarin:
Ještě jsme ve válce
příběhy 20. století

Nouwen, Henri J. M.:
Cesta čekání
cesta pokoje ; cesta moci

Nouwen, Henri J. M.:
Cesta srdce
spiritualita pouště a duchovní služba dnešní doby

Nouwen, Henri J. M.:
Cesta srdce
spiritualita pouště a duchovní služba dnešní doby

Nouwen, Henri J. M.:
Naslouchal jsem tichu

Nouwen, Henri J. M.:
Náš největší dar
úvahy o smrti a o službě umírajícím

Nouwen, Henri J. M.:
Návrat ztraceného syna

Nouwen, Henri J. M.:
S hořícím srdcem
rozjímání o eucharistickém životě

Nouwen, Henri J. M.:
Tady a teď
duchovní cesta

Nouwen, Henri J. M.:
Tady a teď
duchovní cesta

Nouwen, Henri J. M.:
Život milovaných dětí
duchovní život v sekulárním světě

Nouza, Jan:
Rytíři naděje

Novak, Michael:
Vyznání katolíka

Novák, Milan:
Palladium země České

Novák, Milan:
Palladium země České

Novák, Tomáš:
Asertivní žena

Nováková, Marcela:
Chrámy a kostely Čech, Moravy a Slezska

Nováková, Marcela:
Chrámy a kostely Čech, Moravy a Slezska

Novotný, Antonín:
Staropražské variace na motiv Praha a cizina

Nytrová, Olga:
Ty už nepřebýváš v lidském těle, aneb, Okno očekávání
výběr veršů z let 2008 až 2010

O'Donovan, Patrick:
Padre Pio

O'Neill, Brid:
Dýně útočí!
Halloween a historie jeho slavení

Obr, Josef:
Osoby a místa v evangeliích
dějepisný a zeměpisný výklad v abecedním pořádku s mapou Svaté země, Jerusalema a jeho okolí

Ondok, Josef Petr:
Bereme smích vážně?

Ondok, Josef Petr:
Bereme smích vážně?

Ondok, Josef Petr:
Důkaz nebo hypotéza Boha?

Opasek, Anastáz:
Dvanáct zastavení
vzpomínky opata břevnovského kláštera

Opatrný, Aleš:
Credo
úvahy o apoštolském vyznání víry

Opatrný, Aleš:
Credo
úvahy o apoštolském vyznání víry

Opatrný, Aleš:
Jak potěšit zpovědníka

Opatrný, Aleš:
Malá příručka pastorační péče o nemocné

Opatrný, Aleš:
Můžeme se ještě změnit?
(aneb o víře pro věřící)

Opatrný, Aleš:
Můžeme se ještě změnit?
(aneb o víře pro věřící)

Opatrný, Aleš:
Příprava na manželství

Opletal, František:
Věřím v Boha.

Otčenášek, Karel:
Víra je můj pevný hrad
rozhovory s arcibiskupem Karlem Otčenáškem a jeho přáteli

Otter, Jiří:
Jen jedenkrát v bibli
průzkum řeckých hapaxlegomen a dalších nesnadných textů Nového zákona

Paccini, Cristiana:
Smrt nemá poslední slovo

Padovese, Luigi:
Malé rozhovory svatých

Papini, Giovanni:
Svatý Augustin

Papini, Giovanni:
Svatý Augustin

Papini, Giovanni:
Svatý Augustin

Papini, Giovanni:
Život Kristův

Paprsteinová, Lucie:
Domácí násilí
příručka (nejen) pro pastorační pracovníky

Parisciani, Gustavo:
Svatý Josef Kopertinský
patron studentů

Parsons, Rob:
Jak žít a přežít manželství

Pasák, Tomáš:
JUDr. Emil Hácha
(1938-1945)

Pascal, Blaise:
Myšlenky
výbor

Pasternak, Boris Leonidovič:
Doktor Živago

Patočka, Jan:
Péče o duši
soubor statí a přednášek o postavení člověka ve světě a v dějinách

Patočka, Jan:
Péče o duši
soubor statí a přednášek o postavení člověka ve světě a v dějinách

Peck, M. Scott:
Dále nevyšlapanou cestou
nekonečná pouť duchovního růstu

Pecka, Dominik:
Ze zápisníku starého profesora

Pegues, Deborah Smith:
Jak zkrotit svůj jazyk za 30 dní

Péguy, Charles:
Eseje

Péguy, Charles:
Eva

Pekař, Josef:
Postavy a problémy českých dějin

Penna, Anna:
Svědek Boží lásky
rozjímáme se svatým farářem arským

Pennasilico, Rosanna:
Kniha modliteb

Pera, Heinrich:
Nemocným nablízku
jak pomáhat v těžkých chvílích

Pereira, Alfonso:
Myšlenky a modlitby

Perry, John D.:
Jak pěstovat přátelství

Peschke, Karl-Heinz:
Hospodářství z křesťanského pohledu

Petr:
Rozjímání sv. Petra z Alkantary

Petránek, Jan:
Na co jsem si ještě vzpomněl
privátní encefalogram našeho tak málo lidského XX. století

Petri, Heinrich:
Učení o Marii

Petri, Heinrich:
Učení o Marii

Petříček, Miroslav:
Bytí a čas

Peyrous, Bernard:
Potká jezuita františkána--

Pfleiderer, Rudolf:
Atributy světců

Philippe, Jacques:
Vnitřní svoboda
síla víry, naděje a lásky

Philippe, Jacques:
Vnitřní svoboda
síla víry, naděje a lásky

Pilík, Karel:
Není trní bez růže

Piťha, Petr:
Adventní čas

Piťha, Petr:
Čechy a jejich svatí

Piťha, Petr:
O svaté Anežce Přemyslovně a o Listopadu 1989

Piťha, Petr:
Příběh a odkaz sv. Anežky Přemyslovny

Piťha, Petr:
Růženec se sv. Anežkou Přemyslovnou

Piťha, Petr:
Svatí Cyril a Metoděj
Velehrad - symbol a úkol : četba k přípravě na 1150. výročí příchodu slovanské misie na Velkou Moravu

Piťha, Petr:
Vánoce

Pius:
Divini Redemptoris
o bezbožeckém komunismu

Pius:
Encyklika "Divini illius Magistri"
O křesťanské výchově mládeže

Pius:
Encyklika Mediator Dei
o posvátné liturgii

Pius:
Padre Pio

Pliya, Jean:
Moc Ježíšova jména
uzdravení, vysvobození a obrácení

Podlipská, Sofie:
Žíti či nežíti
Román

Podzimek, Michal:
Principy morality
studijní texty

Pöhlmann, Horst Georg:
Desatero v životě židů a křesťanů
dialog ortodoxního rabína a křesťanského teologa

Poláček, Karel:
Dům na předměstí

Polc, Jaroslav V.:
Svatý Jan Nepomucký

Polc, Jaroslav V.:
Světice Anežka Přemyslovna

Półtawska, Wanda:
A bojím se snů

Półtawska, Wanda:
Deník přátelství
korespondence mezi Wandou Półtawskou a Karolem Wojtyłou

Pompignoli, Marie-Ange:
Potká jezuita františkána--

Popková, Štěpánka:
Štrúdl svaté Anežky
cyklus duchovních úvah inspirovaných životem sv. Anežky České

Porter, J. R.:
Život Ježíše Krista
Ježíš historie, Kristus víry

Pospíšil, Ctirad Václav:
Dar Otce i Syna
základy systematické pneumatologie

Pospíšil, Ctirad Václav:
Fenomén františkánství v interakci s "jinakostí"

Pospíšil, Ctirad Václav:
Františkánství v kontaktech s jiným a cizím

Pospíšil, Ctirad Václav:
Husovská dilemata

Pospíšil, Ctirad Václav:
Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel

Pospíšil, Ctirad Václav:
Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel

Pospíšil, Ctirad Václav:
Maria - mateřská tvář Boha

Pospíšil, Ctirad Václav:
Maria - mateřská tvář Boha

Pospíšil, Ctirad Václav:
Maria - mateřská tvář Boha

Pospíšil, Ctirad Václav:
Problematika vědění a vědomí vlastní osobní identity Ježíše z Nazareta

Pospíšil, Ctirad Václav:
Teologie služby
kniha (nejen) pro ty, kdo se věnují křesťanské charitě a diakonii

Pourrat, Henri:
Kašpar z hor

Powell, John:
Láska bez podmínek

Powell, John:
Štěstí začíná uvnitř

Prado Flores, José H.:
Ježíš mě učinil svým svědkem

Prévaux, Camille W. de:
Carlo Acutis

Prieß, Mirriam:
Jak zvládnout syndrom vyhoření
najděte cestu zpátky k sobě

Prudký, Martin:
Obtížné oddíly knih Mojžíšových

Přibyl, Vladimír:
Františkánský klášter ve Slaném
1655-1950

Příkaský, Jiljí Vladimír:
Učebnice základů etiky

Pseudo-Augustinus:
Svatého Augustina Rozhovory duše s Bohem =
Soliloquia animae ad Deum

Pšenička, Oldřich:
Sexuální výchova v rodině
radost být matkou a také otcem

Quoist, Michel:
Kristus uprostřed světa

Quoist, Michel:
Mezi člověkem a Bohem

Quoist, Michel:
Modlitby na křížové cestě

Ráček, Blažej:
Církevní dějiny v přehledu a obrazech

Radkovský, František:
V Boží režii

Raeper, William:
Úvod do světa idejí
náboženství a filozofie v minulosti a současnosti

Rahner, Hugo:
Maria a církev

Rahner, Hugo:
Maria a církev

Rahner, Karl:
Bůh je s námi
duchovní promluvy

Rahner, Karl:
Novou odvahu k ctnosti

Rahner, Karl:
Základy křesťanské víry
uvedení do pojmu křesťanství

Rattay, Arno:
100 nejkrásnějších chrámů světa
největší poklady lidstva na pěti kontinentech

Rauscher, Anton:
Soukromé vlastnictví ve službách pracujícího člověka

Ravasi, Gianfranco:
Neznámý Bůh

Ravik, Slavomír:
O světcích a patronech

Reinsberg, Jiří:
Rozhovory před věčností
Jiří Reinsberg o světě i o nás

Reinsberg, Jiří:
Skaut přemýšlí o Kristu

Remery, Michel:
Tweetuj s Bohem
#velký třesk, modlitba, Bible, sexualita, křížové výpravy, hřích, povolání...

Remešová, Věra:
Ikonografie a atributy svatých

Remešová, Věra:
Svatý Prokop ve výtvarném umění

Renč, Václav:
Pražská legenda

Rendtorff, Rolf:
Hebrejská bible a dějiny
úvod do starozákonní literatury

Riccardi, Andrea:
Století mučedníků

Rilke, Rainer Maria:
...a na ochozech smrt jsi viděl stát

Ring, Kenneth:
Čelem k věčnosti
Zážitky z prahu smrti

Roger z Taizé:
Láska nad všechnu lásku
prameny Taizé

Roger z Taizé:
Vyvolit si lásku

Roger z Taizé:
Žít dnešek s Bohem

Röhr, Heinz-Peter:
Cesty z úzkosti a deprese
o štěstí lásky k sobě samému

Rohr, Richard:
Naděje proti temnotám
dnešním neklidným světem se sv. Františkem

Rohr, Richard:
Očekávání Vánoc
adventní zamyšlení

Rohr, Richard:
Univerzální Kristus
jak může zapomenutá skutečnost změnit všechno, co vidíme, v co doufáme, v co věříme

Römer, Thomas:
Skrytý Bůh
sex, krutost a násilí ve Starém zákoně

Ronchi, Ermes:
Klíčové otázky evangelia
meditace pronesené při duchovních cvičeních pro papeže Františka a římskou kurii

Rösner, Libor:
Archa zákona
příběh sv. Antonína z Padovy

Rösner, Libor:
Archa Zákona
příběh sv. Antonína z Padovy

Roth, Joseph:
Job
román prostého člověka

Roth, Joseph:
Job
román prostého člověka

Rotter, Hans:
Důstojnost lidského života
[základní otázky lékařské etiky]

Royt, Jan:
Karel IV.
císař a český král - vizionář a zakladatel

Różycki, Ignacy:
Boží Milosrdenství
základní rysy pobožnosti k Božímu Milosrdenství

Ruppert, Fidelis:
Modli se a pracuj

Ryantová, Marie:
Antonín Podlaha
kněz ve vědách o historii a umění

Ryšková, Mireia:
První list Tesalonickým

Řehoř:
Benedikt z Nursie
otec západního mnišství : esej

Říčan, Rudolf:
Čtyři vyznání
vyznání augsburské, bratrské, helvetské a české : se čtyřmi vyznáními staré církve a se Čtyřmi články pražskými

Saint Sing, Susan:
Cesta světem, cesta nitrem
duchovní cvičení s Františkem a Klárou z Assisi

Saint-Exupéry, Antoine de:
Citadela

Saint-Exupéry, Antoine de:
Malý princ

Saint-Exupéry, Antoine de:
Malý princ

Saint-Exupéry, Antoine de:
Moje planeta

Saint-Exupéry, Antoine de:
Moje planeta

Salij, Jacek:
Tajemství Emanuela

Salvucci, Raul:
Zkušenosti exorcisty
jasná slova o temné skutečnosti

Sanetrníková, Iva:
Ještěrka

Sánchez-Silva, José María:
Marcelino - chléb a víno
Španělská legenda

Sánchez-Silva, José María:
Marcelino - chléb a víno
Španělská legenda

Saniga, Miroslav:
Boží stopy v přírodě

Sanson, Henri:
Spiritualita třetího věku

Satoria, Karel:
Povoláním člověk

Satoria, Karel:
Život je sacra zajímavej

Shaw, Christine:
Julius II.
papež bojovník

Short, William J.:
Chudoba a radost
františkánská tradice

Schaller, Marian:
Svatý Benedikt
patriarcha západního mnišstva

Schauber, Vera:
Rok se svatými

Schauber, Vera:
Rok se svatými

Schaupp, Klemens:
Doprovázení na duchovní cestě

Schaupp, Klemens:
Doprovázení na duchovní cestě

Scherer, Danielle:
Nikdo ti neuvěří
příběh ženy zneužívané knězem

Scherer, Danielle:
Nikdo ti neuvěří
příběh ženy zneužívané knězem

Schindler, Hanns Michael:
Rok se svatými

Schindler, Hanns Michael:
Rok se svatými

Schmidkonz, Theo:
Maria - postava víry
májové pobožnosti

Schmidtová, Eva:
Doteky naděje
Sborník poezie a prózy tělesně postižených

Schneider, Rolf:
100 nejkrásnějších chrámů světa
největší poklady lidstva na pěti kontinentech

Schönborn, Christoph:
Cestou proměnění
putování, reinkarnace, zbožštění

Schönborn, Christoph:
Malý úvod do Katechismu katolické církve

Schönborn, Christoph:
Přijmout Ježíše jako Krista
podněty k prohloubení víry

Schönborn, Christoph:
Základy naší víry
krédo v katechismu katolické církve

Schönborn, Christoph:
Základy naší víry
krédo v katechismu katolické církve

Schrömges, Dörte:
YOUCAT
česky : modlitební knížka pro mladé

Schulz, Karel:
Kámen a bolest
Michelangelo Buonarroti

Sieberová, Jana:
Naděje na konci cesty
další příběhy hospice Duha

Sienkiewicz, Henryk:
Quo vadis?
román

Silberman, Neil Asher:
David a Šalomoun
počátky mesianismu ve světle moderní archeologie

Silberman, Neil Asher:
Objevování Bible
Svatá Písma Izraele ve světle moderní archeologie

Simajchl, Ladislav:
Dospívání
příprava ke svátosti biřmování

Simajchl, Ladislav:
Jak hovořit o víře

Simajchl, Ladislav:
Láska pod lupou
příprava na manželství

Sion, Victor:
Duchovní realismus Terezie z Lisieux

Siostrzonek, Prokop:
Řehole Benediktova s Prokopem Siostrzonkem

Six, Jean François:
Karel de Foucauld dnes

Skála ze Zhoře, Pavel:
Historie česká
od defenestrace k Bílé hoře

Skalický, Karel:
Za naději a smysl

Skoblík, Jiří:
Nova et vetera pro zpovědníka

Slavík, Ivan:
Tváře za zrcadlem

Slavík, Michael:
Manželství - od snů k realitě
teologicko-právní analýza některých přístupů k uzavírání manželství

Smékal, Bedřich:
Malé církevní dějiny

Smith, Linda:
Úvod do světa idejí
náboženství a filozofie v minulosti a současnosti

Solov'jev, Vladimir Sergejevič:
Duchovní základy života

Solov'jev, Vladimir Sergejevič:
Kritika abstraktních principů

Solženicyn, Aleksandr Isajevič:
Odpusť, Natašo

Sommer, Petr:
Encyklopedie českých klášterů

Sonet, Denis:
Pocity viny a jak jim čelit

Sonet, Dennis:
Dobrý partnerský vztah
[jak dosáhnout harmonického manželství]

Soukupová, Helena:
Anežský klášter v Praze

Sousedík, Stanislav:
Jan Duns Scotus
doctor subtilis a jeho čeští žáci

Speyr, Adrienne von:
Služebnice Pána

Spieker, Manfred:
Katolická sociální nauka a sociální tržní hospodářství

Stanisław Papczyński:
Duchovní pokyny

Stein, Edith:
Myšlenky a dopisy

Stein, Edith:
Vánoční tajemství
Vtělení lidstva

Stein, Edith:
Věda kříže
studie o svatém Janu od Kříže

Stemberger, Günter:
Talmud a Midraš
úvod do rabínské literatury

Stephan, Lydia:
Osamělá cesta Daga Hammarskjölda

Stern, Marc:
Desatero v životě židů a křesťanů
dialog ortodoxního rabína a křesťanského teologa

Sterneck, Tomáš:
Čtrnáct mučedníků pražských
vpád Pasovských a závěr vlády Rudolfa II.

Stinissen, Wilfrid:
Cesta vnitřní modlitby

Stinissen, Wilfrid:
Křesťanská hlubinná meditace

Stinissen, Wilfrid:
Noc je mým světlem

Stinissen, Wilfrid:
Růst v modlitbě
putování ve stopách Terezie z Avily

Stoff, Georg:
Dobré slovo u lůžka nemocných

Stone, Elaine Murray:
Maxmilián Kolbe
světec z Osvětimi

Störig, Hans Joachim:
Malé dějiny filosofie

Störig, Hans Joachim:
Malé dějiny filosofie

Stott, John R. W.:
Rok s Biblí
každodenní zamyšlení nad Knihou knih

Straaten, Werenfried van:
Slzy Boží

Stuart, Douglas K.:
Jak číst Bibli s porozuměním

Studený, Jaroslav:
Křesťanské symboly

Sudbrack, Josef:
Duchovní vedení

Suenens, Leo Jozef:
Duchovní cesta

Suger:
Skutky opata Sugera.
Bernard z Clairvaux opatu Sugerovi. Nač je v chrámu zlato?

Suchý, Jiří:
Klaun to zkouší znovu
Jiří Suchý

Svátek, Josef:
Vězeň na Křivoklátě
román ze století XVI.

Svatošová, Marie:
Až k prolití krve
radostné poselství P. MUDr. Ladislava Kubíčka

Svatošová, Marie:
Hospice a umění doprovázet

Svatošová, Marie:
O naději s Marií Svatošovou

Svatošová, Marie:
O naději s Marií Svatošovou

Svoboda, Bohumil:
Kniha o Janu Lebedovi
sborník k 10. výročí úmrtí

Szabo, Miloš:
Zpověď? Ne!--, (aneb, Co nám možná pomůže pochopit aspoň něco z toho, co - přiznávám - není zcela pochopitelné)
--nechci! neumím! nezvládnu to!

Šimek, Miloslav:
Povídky, aneb, Nechci slevu zadarmo

Škarvada, Jaroslav:
Svedl jsi mě, Hospodine
Jaroslav Škarvada v rozhovoru s Bohumilem Svobodou

Škutina, Vladimír:
Český šlechtic František Schwarzenberg

Škvorecký, Josef:
Tankový prapor
fragment z doby kultů

Špidlík, Tomáš:
Cesta Ducha

Špidlík, Tomáš:
Duše poutníka
Tomáš Špidlík v rozhovoru s Janem Paulasem

Špidlík, Tomáš:
Duše Ruska s Tomášem Špidlíkem

Špidlík, Tomáš:
Maria v tradici křesťanského Východu

Špidlík, Tomáš:
Po tvých stezkách

Špidlík, Tomáš:
Ruská idea
jiný pohled na člověka

Špidlík, Tomáš:
Řehoř Naziánský
úvod ke studiu jeho duchovní nauky

Špidlík, Tomáš:
Slyšet Boha v ranním vánku
krátká rozhlasová zamyšlení

Špidlík, Tomáš:
Umíme se modlit?
půl druhého sta otázek a odpovědí

Špidlík, Tomáš:
Ve službě slova
Řeči nedělní a sváteční.

Špidlík, Tomáš:
Vnitřně zakoušet
eseje pro duchovní cvičení

Špidlík, Tomáš:
Znáš Ducha svatého?

Špidlík, Tomáš:
Živé slovo
(denní evangelium)

Tajovský, Bohumil Vít:
Člověk musí hořeti
rozhovor Aleše Palána a Jana Paulase s opatem želivského kláštera

Tardif, Emiliano:
Ježíš mě učinil svým svědkem

Tarkovskij, Andrej Arsen'jevič:
Krása je symbolem pravdy
rozhovory, eseje, přednášky, korespondence, filmové scénáře a jiné texty 1954-1986

Teilhard de Chardin, Pierre:
Chuť žít
(výbor studií a meditací)

Teilhard de Chardin, Pierre:
Jak věřím

Telchin, Stan:
Zrada

Teresa de Jesús:
Vnitřní modlitba
výběr textů z děl sv. Terezie od Ježíše

Tereza:
Pojď, buď mým světlem
soukromá korespondence světice z Kalkaty

Terezie:
Básně svaté Terezie z Lisieux

Terezie:
Láska a oběť
tajné spojenectví?

Tetiva, Vlastimil:
Josef Čapek
počátky tvorby (1908-1914)

Thurian, Max:
Maria, matka Pána
(obraz církve)

Thurian, Max:
Maria, matka Pána
(obraz církve)

Tichon:
Duchovní poklad
výbor

Timmermans, Felix:
Prosťáček boží
román

Tonnelier, Constant:
15 dní s Janem od Kříže

Torkington, David:
Mystik
od meditace ke kontemplaci

Torkington, David:
Mystika všedního dne

Torkington, David:
Neztrácet naději
o umění začínat stále znovu

Torkington, David:
O modlitbě s Davidem Torkingtonem

Torkington, David:
Poustevník
dobrodružné znovuobjevení modlitby

Torkington, David:
Poustevník

Torkington, David:
Prorok
modlitba ztraceného rybáře

Torkington, David:
Vnitřní život
malé duchovní inspirace

Tornielli, Andrea:
Zázraky Jana Pavla II.

Townsend, John:
Hranice v manželství

Townsend, John Sims:
Hranice
hranice a děti : proč ve vztahu k dětem budovat hranice?

Townsend, John Sims:
Hranice

Townsend, John Sims:
Hranice v chození
jak správně hledat životního partnera

Trapp, Maria Augusta:
S písní kolem světa

Trávníček, Mojmír:
Pouť a vyhnanství
život a dílo Jana Čepa

Tresmontant, Claude:
Dějiny vesmíru a smysl stvoření

Trilling, Wolfgang:
Apoštol Pavel
misionář a teolog

Trilling, Wolfgang:
Hledání historického Ježíše

Trobisch, Ingrid:
Radost být ženou a čím k tomu může přispět muž

Trobisch, Ingrid:
Učím se žít sama

Trobisch, Walter:
Jaký je muž & co by o tom měla vědět žena

Troisi, Simone:
Smrt nemá poslední slovo

Tronchin, Alberto:
Spravedlivý riskuje
Karel Weirich, český novinář a zachránce Židů v Itálii

Tronchin, Alberto:
Spravedlivý riskuje
Karel Weirich, český novinář a zachránce Židů v Itálii

Twain, Mark:
Panna ve zbroji

Twain, Mark:
Panna ve zbroji

Tyl, Heřman Josef:
Psancem
[vlastní životopis tepelského opata Heřmana Josefa Tyla]

Tyl, Heřman Josef:
Psancem
[vlastní životopis tepelského opata Heřmana Josefa Tyla]

Uhlíková, Kristina:
Antonín Podlaha
kněz ve vědách o historii a umění

Uriburu, Esteban:
Říkají mu otec
život a působení P. Josefa Kentenicha

Úředníček, František:
Skrytý poklad
pobožnost k Božskému Srdci Páně

Úředníček, František:
Skrytý poklad
pobožnost k Božskému Srdci Páně

Vacková, Růžena:
Ticho s ozvěnami
dopisy z vězení z let 1952-1967

Vaclík, Vladimír:
České betlémy

Vácha, Marek Orko:
Život je sacra zajímavej

Vančura, Vladislav:
Kubula a Kuba Kubikula

Vella, Elias:
Svatost je pro každého

Vella, Elias:
Uzdrav mě, Pane

Vella, Elias:
Uzdrav mě, Pane

Vella, Elias:
Výstup na horu manželství

Vella, Elias:
Zakotvit svůj život v Bohu
rekolekce

Ventura, Václav:
"Život se tvoří z přítomné chvíle"
česká katolická teologie po druhé světové válce

Ventura, Václav:
"Život se tvoří z přítomné chvíle"
česká katolická teologie po druhé světové válce

Ventura, Václav:
Jan Evangelista Urban - život a dílo
sonda do dějin české teologie a spirituality

Viola, Vittorio:
Zde jsem
liturgie svěcení a kněžská spiritualita

Vlček, Pavel:
Encyklopedie českých klášterů

Vlček, Vojtěch:
Totalitám navzdory

Vlnas, Vít:
Jan Nepomucký, česká legenda

Vondruška, Isidor:
Kalendarium svatých
s ukazatelem životopisů

Vondruška, Vlastimil:
Církevní rok a lidové obyčeje, aneb, Kalendárium světců a světic, mučedníků a mučednic, pojednávající o víře českého lidu k nim, jakož i o liturgii katolické

Vondruška, Vlastimil:
Přemyslovská epopej.

Vondruška, Vlastimil:
Přemyslovská epopej.

Vondruška, Vlastimil:
Přemyslovská epopej.

Vondruška, Vlastimil:
Přemyslovská epopej.

Vosen, Klaus-Peter:
Podle srdce tvého
rozjímání o litaniích k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

Vrána, Karel:
Svoboda k pravdě

Vrbacký, Petr:
Vzhůru k vodám
adventní a vánoční promluvy

Vrbacký, Petr:
Vzhůru k vodám
adventní a vánoční promluvy

Vrbacký, Petr:
Vzhůru k vodám
adventní a vánoční promluvy

Vries, Theun de:
Haydnova hlava

Vrkočová, Ludmila:
Setkání v pořadech A léta běží, vážení...

Vyskočil, Jan Kapistrán:
Blahoslavená Anežka Česká
kulturní obraz světice XIII. století

Wallace, Lewis:
Ben Hur

Waltari, Mika:
Jeho království
jedenáct listů Marca Manilia Mezentiana z jara r. XXX po Kr.

Walter, Otto:
Pius XII.
život a osobnost

Weinert, Bernd:
Nemocným nablízku
jak pomáhat v těžkých chvílích

Welte, Bernhard:
Novou odvahu k ctnosti

Wenzl, Roy:
Nejsilnější zbraň
Emil Kapaun, vojenský kaplan a hrdina korejské války

Werfel, Franz:
Píseň o Bernadettě
román

West, Christopher:
Teologie těla pro začátečníky
stručný úvod do sexuální revoluce Jana Pavla II.

Wiesel, Elie:
Příběhy o důvěře
eseje o velkých postavách židovské tradice

Wiesel, Elie:
Příběhy proti smutku
moudrost chasidských mistrů

Wilkinson, Philip:
Ilustrovaný slovník náboženství
rituály, představy a praxe z celého světa

Willam, Franz Michel:
Život Marie, matky Ježíšovy

Williams, Veronica:
Radost z odevzdání se

Willke, Barbara:
Člověkem od početí

Willke, Barbara:
Člověkem od početí

Willke, John:
Člověkem od početí

Willke, John:
Člověkem od početí

Wilmer, Heiner:
To jsi můj Bůh?
i kněz vystavuje svou víru otázkám

Wivel, Klaus:
Poslední večeře
cesta mezi opuštěné křesťany v arabském světě

Yousef, Mosab Hassan:
Syn Hamásu

Zahradníček, Jan:
Čtyři léta

Zahradníček, Pavel:
Dějiny, jak je možná neznáte
10 mýtů o křesťanství ve světle historických faktů

Zaleski, Irma:
Obrácení srdce

Zenger, Erich:
První zákon
židovská bible a křesťané

Zevini, Giorgio:
Lectio divina na každý den v roce.

Ziesche, Maria Calasanz:
Dokonalá svoboda

Ziesche, Maria Calasanz:
Poutník

Ziesche, Maria Calasanz:
Ve službě Bohu a lidem
život blahoslavené Marie Terezie Schererové

Ziółkowski, Zenon:
Nejtěžší stránky Bible

Zvěřina, Josef:
Pět cest k radosti
[výbor z díla]

Zvěřina, Josef:
Teologie Agapé
dogmatika.

Zvěřina, Josef:
Teologie Agapé
dogmatika.

Zvěřina, Josef:
Výtvarné dílo jako znak

Zvěřina, Josef:
Vzdor ducha
z dopisů a kratších zamyšlení