Abeln, Reinhard:
Čas pro druhého
myšlenky, podněty, příklady

Abeln, Reinhard:
Pomozme si navzájem

Adamska, Janina Immakulata:
Milosrdenství, chudoba, radost
příběh svaté Alžběty Uherské, lantkraběnky durynské

Alberti, P.:
Světec Don Bosko

Albisetti, Valerio:
Trápení s láskou

Albrechtová, Ivana:
Blahoslavená Zdislava z Lemberka
Listy z dějin české gotiky

Anzenbacher, Arno:
Úvod do filosofie

Attwater, Donald:
Slovník svatých

Auclair, Marcelle:
Boží tulačka
životopis Terezie z Avily

Augustyn, Józef:
Čtvrthodinka upřímnosti
úvod do modlitby denního zpytování svědomí

Augustyn, Józef:
Jak hledat a nalézat Boží vůli

Augustyn, Józef:
O přátelství s Józefem Augustynem

Augustyn, Józef:
Praxe duchovního vedení

Augustyn, Józef:
Příprava na svátost smíření

Augustyn, Józef:
Sexuální výchova v rodině a ve škole

Augustyn, Józef:
Vedeni Bohem
praxe duchovního vedení

Augustyn, Józef:
Čtvrthodinka upřímnosti
úvod do modlitby denního zpytování svědomí

Balík, Jan:
Máš na víc
život je umění, kterému se učíme od mládí

Balling, Adalbert Ludwig:
Zralé klasy se naklánějí

Balthasar, Hans Urs von:
Co je na církvi to katolické

Bárta, Jan:
Dana Němcová
lidé mého života

Batůšek, Stanislav:
Katolická moderna
Karel Dostál-Lutinov a jeho přátelé a spolupracovníci

Beck, Eleonore:
Věřím
malý katolický katechismus

Beckovský, Jan František:
Milá choť nebeského Miláčka blahoslavená Anežka panna

Bellarmin, Robert:
O věčné blaženosti svatých

Bendlová, Peluška:
Teilhard de Chardin, nová naděje katolicismu ?

Benedikt:
Deus caritas est =
Bůh je láska : encyklika nejvyššího pontifika Benedikta XVI.

Benedikt:
Encyklika Spe salvi papeže Benedikta XVI. o křesťanské naději

Benedikt:
Verbum Domini
posynodní apoštolská exhortace o Božím slově v životě a poslání církve

Benedikt:
O víře, naději a lásce
na minutu s Benediktem XVI.

Benedikt:
Boží světlo v naší době
meditace k církevnímu roku

Benedikt:
Bůh a svět
víra a život v naší době

Benedikt:
Církev jako společenství

Benedikt:
Duch liturgie

Benedikt:
Evropa
její základy dnes a zítra

Benedikt:
Ježíš Nazaretský

Benedikt:
Můj život

Benedikt:
Radost z víry

Benedikt:
Věřit, doufat, milovat
duchovní cvičení

Benedikt:
Joseph kardinál Ratzinger
křesťanství na přelomu tisíciletí

Beneš, Josef:
Český misál pro neděle a význačné dny liturgického roku

Bensi, Camill:
Zůstávejte v pokoji
Santurario della Verna (Arezzo)

Berger, Rupert:
Liturgický slovník

Bernanos, Georges:
Deník venkovského faráře

Bishop, Jim:
Den, kdy zemřel Kristus

Bogdanoff, Grichka:
Bůh a věda - k metarealismu

Bogdanoff, Igor:
Bůh a věda - k metarealismu

Bolzano, Bernard:
O pokroku a dobročinnosti

Bonhoeffer, Dietrich:
Na cestě k svobodě
(listy z vězení)

Bonhoeffer, Dietrich:
Život v obecenství

Bormann, Martin:
Život proti stínu

Boulad, Henri:
Dimenze lásky

Brabec, Ladislav:
Křesťanská thanatologie

Bradshaw, Clair:
Jak čelit nemoci, jak se uzdravovat

Brandsma, Titus:
Krása Karmelu

Brantschen, Johannes B.:
Proč nás dobrý Bůh nechává trpět?

Bruno:
Život svatého Vojtěcha
legenda Nascitur purpureus flos

Buob, Hans:
Povoláni k vydanosti
evangelní rady

Campbell, Ross:
Hledám svou cestu
jak se přiblížit dospívajícím

Canetti, Elias:
Svědomí slov

Cantalamessa, Raniero:
Biblické inspirace

Cantalamessa, Raniero:
Eucharistie - naše posvěcení
tajemství poslední večeře

Cantalamessa, Raniero:
Maria, zrcadlo církve

Cantalamessa, Raniero:
Osm kroků ke štěstí
Ježíšova blahoslavenství

Cantalamessa, Raniero:
Panenství

Cantalamessa, Raniero:
Pascha
putování za nepomíjejícím

Cantalamessa, Raniero:
Poslušnost

Cantalamessa, Raniero:
Zpěv ducha
meditace na hymnus Veni creator

Cantalamessa, Raniero:
Život pod vládou Kristovou

Cantalamessa, Raniero:
Sestra smrt

Caretto, Carlo:
Skutečnosti z druhé strany

Carretto, Carlo:
Dopisy z pouště

Cigánek, Vít:
Křesťan a regulace porodnosti

Ciszek, Walter J.:
On mne vede

Clerck, Paul de:
Moudrost liturgie a jak jí porozumět

Clévenot, Michel:
Bratr vyvržených
kněz na pařížské periferii

Cloud, Henry:
Hranice
hranice a děti : proč ve vztahu k dětem budovat hranice?

Cloud, Henry:
Hranice

Cloud, Henry:
Hranice v chození
jak správně hledat životního partnera

Congar, Yves:
Za církev sloužící a chudou

Corbon, Jean:
Liturgie pramene

Costa, Michi:
Chceš být křesťanem?
nabídka víry pro mládež i dospělé

Courtois, Gaston:
Důvěrně s Ježíšem
k meditaci, k díkučinění, k návštěvě Nejsvětější Svátosti

Crabb, Lawrence J.:
Skutečná změna je možná, jestliže začneš uvnitř

Craig, Mary:
Požehnání

Craven, Margaret:
Slyšel jsem sovu zavolat své jméno

Cruz, Nicky:
Utíkej, malý, utíkej

Čemus, Richard:
Modlitba Ježíšova a modlitba srdce - hesychasmus

Čep, Jan:
Deník venkovského faráře

Dacík, Reginald Maria:
Z pramenů duchovního života
výtah z Dacíkových Pramenů duchovního života

Dachovský, Karel:
Svatý Filip Neri

Dakov, Sergej K.:
Odpusť, Natašo

Dakov, Sergej K.:
Odpusť, Natašo!

Daniel-Ange:
Pramen radosti

Dante Alighieri:
Božská komedie

De Bortoli, Ferruccio:
Neznámý Bůh

De Mello, Anthony:
Spojení s Bohem
exerciční promluvy

Deml, Jakub:
Pout na Svatou Horu

Deml, Jakub:
Sen jeden svítí
[výběr z díla]

Doherty, Catherine de Hueck:
Pustina
křesťanská spiritualita Východu pro člověka západní kultury

Dolista, Josef:
Perspektivy církve
vybrané kapitoly z eklesiologie

Dorotheus z Gazy:
Pokora, cesta k Bohu
Dórotheos z Gazy : o obviňování sebe sama

Dotterweich, Kass P.:
Jak pěstovat přátelství

Drucă, Jon:
Odpusť, Natašo

Duka, Dominik:
Škola vnitřní modlitby

Durych, Jaroslav:
Rekviem
menší valdštejnská trilogie

Engelhardt, Lisa:
Jak zacházet se vztekem

Escobar Golderos, Mario:
Papež František
muž modlitby

Evely, Louis:
Láska a manželství
promluvy L. Evelyho k bratrstvům v Lyoně v červenci 1966

Falletti, Cesare:
Hlas jemného vánku
vnitřní život a vztah s Bohem

Ferrière, André:
Tělo i srdce

Fischer, Heinz-Joachim:
Život papeže Jana Pavla II.
historie jednoho Pontifikátu

Flaherty, Daniel L.:
On mne vede

Florentová, Helena:
Křesťanské nebe
poznáváme světce v umění a legendách

Foltýn, Dušan:
Encyklopedie českých klášterů

Fontenelle, R.:
Jeho svatost Pius XI.

Forlai, Giuseppe:
Viděno jinak
evangelní rady nejen pro řeholníky

František:
Jednou větou
@Twitter

František:
Otevřená mysl, věřící srdce

František:
Pokora, cesta k Bohu
Dórotheos z Gazy : o obviňování sebe sama

Frielingsdorf, Karl:
Falešné představy o Bohu
jejich vznik, odhalení a překonání

Frossard, André:
Bůh je, já jsem ho potkal
Je jiný svět

Frossard, André:
Ptali jste se na Boha
Člen Francouzské akademie odpovídá na dotazy mladých lidí

Fulghum, Robert:
Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce
(Neobyčejné přemýšlení o obyčejných věcech)

Galandauer, Jan:
Karel I.
poslední český král

Gilbert, Guy:
Bratr vyvržených
kněz na pařížské periferii

Gilbert, Guy:
Setkání s Marií

Giono, Jean:
Muž, který sázel stromy

Giordano, Renato:
Chceš být křesťanem?
nabídka víry pro mládež i dospělé

Gračka, Jiří:
Svatý Šarbel Machlúf

Greene, Graham:
Monsignore Quijote

Greene, Graham:
Paradox křesťanství

Grippo, Daniel:
Léčivé myšlenky pro ustaraná srdce

Grün, Anselm:
50x Ježíš

Grün, Anselm:
Biblické obrazy o vykoupení

Grün, Anselm:
Blízký i vzdálený

Grün, Anselm:
Buď dobrý sám k sobě

Grün, Anselm:
Cesty ke svobodě
duchovní život jako cvičení ve vnitřní svobodě

Grün, Anselm:
Dimenze víry

Grün, Anselm:
Duchovní terapie a křesťanská tradice
čtrnáct svatých pomocníků

Grün, Anselm:
Jak zacházet s myšlenkami

Grün, Anselm:
Kořeny

Grün, Anselm:
Moc nad bezmocí
rozvíjet vědomí vlastní ceny

Grün, Anselm:
Modlitba a sebepoznání

Grün, Anselm:
Modlitba jako setkání

Grün, Anselm:
Myšlenky na každý den

Grün, Anselm:
O mlčení

Grün, Anselm:
Otcové pouště s Anselmem Grünem

Grün, Anselm:
Svátost nemocných

Grün, Anselm:
V půli cesty
střední věk jako duchovní úkol

Grün, Anselm:
Zastavení mého života
čím žiji a co se mě dotýká

Guardini, Romano:
O modlitbě
uvedení do školy křesťanské modlitby

Guardini, Romano:
O modlitbě
uvedení do školy křesťanské modlitby

Guardini, Romano:
Odpůrce

Guitton, Jean:
Mlčení o podstatném

Guitton, Jean:
Bůh a věda - k metarealismu

Haas, Johannes:
Žít pokojně
Deset rad od papeže Jana XXIII.

Halík, Tomáš:
Chci, abys byl
křesťanství po náboženství

Halík, Tomáš:
Noc zpovědníka
paradoxy malé víry v postoptimistické době

Halík, Tomáš:
Vzýván i nevzýván
evropské přednášky k filozofii a sociologii dějin křesťanství

Hall, James:
Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění

Halter, Marek:
Sára
biblické ženy

Häring, Bernhard:
Jde to i jinak
Cesty k novým vztahům v církvi

Häring, Bernhard:
Láska je víc než přikázání

Häring, Bernhard:
Moja skúsenosť s cirkvou

Hasmandová, Vojtěcha:
Jsem v dlani Boží
dopisy z vězení

Havel, Rudolf:
Utajené překlady

Heer, Friedrich:
Bohatší život

Heinzmann, Josef:
Nepokoj lásky
Alfons Maria de Liguori (1696-1787)

Herbst, Karel:
O Božím vedení s Karlem Herbstem

Herbst, Winfrid:
Nové předpisy o odpustcích
[co jsou a jak získat odpustky]

Herout, Jaroslav:
Staletí kolem nás
přehled stavebních slohů

Hillesum, Etty:
Myslící srdce
dopisy z let 1941-1943

Hillesum, Etty:
Přervaný život
deníky z let 1941-1943

Hlasivcová, Markéta:
Jeho Láska stačí

Hlouch, Josef:
Minutěnka

Hlouch, Josef:
Minutěnka

Höffding, Harald:
Přehledné dějiny filosofie

Hrůša, Josef:
Baruch Spinoza
život a dílo

Hughes, James:
Velká obrazová všeobecná encyklopedie

Hummel, Reinhart:
Reinkarnace
víra v převtělování a víra křesťanů

Chenu, Bruno:
Silnější než nenávist
sedm životů pro Boha a Alžírsko

Chesterton, G. K.:
Heretikové =
[Heretics]

Chesterton, G. K.:
Klub podivných živností
Anarchista Čtvrtek

Chesterton, G. K.:
Létající hospoda
Napoleon z Notting Hillu

Chesterton, G. K.:
Ortodoxie

Ivančić, Tomislav:
Bděte a modlete se!

Ivančić, Tomislav:
Život ze síly Ducha a modlitby
prohlubující seminář obnovy v Duchu Svatém

Jan od Kříže:
Poezie

Jan Pavel:
Centesimus annus
Encyklika Jana Pavla II. k stému výročí encykliky Rerum novarum z 1.května 1991

Jan Pavel:
Dies Domini
O svěcení dne Páně : apoštolský list Jana Pavla II. ze dne 31. května 1998

Jan Pavel:
Ecclesia de eucharistia
encyklika Jana Pavla II. o eucharistii a jejím vztahu k církvi ze 17. dubna 2003

Jan Pavel:
Christifideles laici
posynodní apoštolský list o povolání a poslání laiků v církvi a ve světě z 30. prosince 1988

Jan Pavel:
Mulieris dignitatem
apoštolský list papeže Jana Pavla II. o důstojnosti a povolání ženy u příležitosti Mariánského roku

Jan Pavel:
Pastores dabo vobis
posynodální apoštolská adhortace Jana Pavla II. : o výchově kněží v současných podmínkách - z 25. března 1992

Jan Pavel:
Redemptoris Missio
Encyklika Jana Pavla II. O stálé platnosti misijního poslání ze 7. prosince 1990

Jan Pavel:
Veritatis splendor
encyklika Jana Pavla II. o základech morálního učení církve z 6. srpna 1993

Jan Pavel:
Ut unum sint
encyklika Jana Pavla II. O ekumenickém úsilí z 25. května 1995

Jan ze Žatce:
Oráč z Čech

John de Taizé:
Cesta Páně
novozákonní putování

Jonová, Jitka:
Úcta eucharistie mimo mši
eucharistické kongresy

Jörgensen, Johannes:
Svatý oheň

Joyeux, Henri:
City, sexualita, AIDS

Joyeux, Henri:
Jsme zamilovaní
sexuální výchova od 15 do 20 let

Joyeux, Henri:
Mami, jak přijde dítě na svět?
[sexuální výchova od 4 do 10 let]

Joyeux, Henri:
Přichází puberta
[sexuální výchova od 10 do 13 let]

Kalista, Zdeněk:
Blahoslavená Zdislava z Lemberka
Listy z dějin české gotiky

Kalista, Zdeněk:
Ctihodná Marie Elekta Ježíšova
Po stopách španělské mystiky v českém baroku

Kallistos:
Síla jména

Kalvín, Jan:
Vzdělání ve víře
katechismus a Vyznání víry z roku 1537

Kasper, Walter:
Dogma pod Božím slovem

Kasper, Walter:
O víře

Kašička, Zdeněk:
Blahoslavená Zdislava z Lemberka
Listy z dějin české gotiky

Kašpar, Karel:
O křesťanském manželství

Kašpárková, Marcela:
Deset vyznání

Kašpárková, Marcela:
Deset vyznání

Kašparů, Jaroslav Max:
Základy pastorální psychiatrie pro zpovědníky

Katafiasz, Karen:
Jak zacházet se vztekem

Kenny, Anthony:
Co je víra?

Kierkegaard, Søren Aabye:
Bázeň a chvění
Nemoc k smrti

Kner, Anton:
Čas pro druhého
myšlenky, podněty, příklady

Kner, Anton:
Pomozme si navzájem

Kodet, Vojtěch:
Novéna k Panně Marii rozvazující uzly

Kodet, Vojtěch:
Velké jubileum s Vojtěchem Kodetem

Kohut, Vojtěch:
Vcházím v nepoznané
životní příběh svatého Jana od Kříže

Kolouch, František:
Milion duší
osudy biskupa Josefa Hloucha

König, Franz:
Křesťan na prahu třetího tisíciletí

Köster, Peter:
Hledejte moji tvář
od slov k mlčení, cesta ke kontemplaci

Král, Josef:
Přehledné dějiny filosofie

Kratochvíl, Zdeněk:
Studie o křesťanství a řecké filosofii

Kremer, Jacob:
Křesťan na prahu třetího tisíciletí

Křivohlavý, Jaro:
Jak zvládat depresi

Křivohlavý, Jaro:
O šťastné rodině

Křížková, Marie Rút:
Žít jako znamení
rozhovory s Josefem Zvěřinou

Kubíček, Ladislav:
O svobodě

Lachmanová, Kateřina:
O milosrdenství s Kateřinou Lachmanovou

Landsberg, Paul Ludwig:
Zkušenost smrti

Landsberg, Paul Ludwig:
Zkušenost smrti

Langer, Jiří:
Devět bran
Chasidů tajemství

Le Fay, Monika:
Opat chuligán, aneb, Dobré dílo Anastáze Opaska

Lehmann, Karl:
Duchovní jednání

Leist, Marielene:
První zkušenost s Bohem

Lepp, Ignace:
Cesta do Damašku

Lepp, Ignace:
Psychoanalýza lásky

Lev:
Divinum illud munus

Lewis, C. S.:
Průvodce modlitbou
dopisy Malcolmovi

Lewis, C. S.:
Velký rozvod

Lewis, C. S.:
Zázraky

Lewis, C. S.:
Letopisy Narnie.

Lewis, C. S.:
Letopisy Narnie.

Lewis, C. S.:
Letopisy Narnie.

Lewis, C. S.:
Letopisy Narnie.

Lewis, C. S.:
Letopisy Narnie.

Liagre:
Duchovní cvičení se svatou Terezií z Lisieux

Liguori, Alfonso Maria de:
Modlitba - veliký prostředek spásy

Linhartová, Benedikta:
Velepíseň života Marie Wardové, zakladatelky Institutu Beatae Mariae Virginis

Louis-Marie Grignion de Montfort:
O pravé pobožnosti k Panně Marii

Lukeš, František:
Byl jsem nablízku

Lukeš, František:
Celý život jsem se učil, a přece jsem propadl

Lustiger, Jean-Marie:
První kroky v modlitbě

MacNutt, Francis:
Služba osvobozování od zlých duchů

MacNutt, Francis:
Služba uzdravování

Madre, Philippe:
Ale zbav nás od zlého
praktický přístup k vysvobození

Machan, Ivo:
Prezentace encykliky Fides et ratio a dokumentu Ad tuendam fidem
soubor příspěvků přednesených v Olomouci dne 10.2.1999 na představení encykliky Fides et ratio a dokumentu Ad tuendam fidem pořádaném katedrou systematické teologie CMTF UP ve spolupráci s katedrou filozofie CMTF UP

Machovec, Milan:
Svatý Augustin

Malý, Radomír:
Alfred Fuchs
muž dvojí konverze

Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus:
O pokoře

Marný z Bludovic, Tomáš:
A přece se točí-
Murphyho zákony o církvi

Marshall, Bruce:
Dělníci na vinici

Marshall, Bruce:
Plná slávy

Martini, Carlo Maria:
Lide můj, vyjdi z Egypta
(exercicie)

Maruna, Jan:
Boží rodina

Maruna, Jan:
Dějinami času za sluncem

Maruna, Jan:
Poselství mozaik v San Giovanni Rotondu 2

Masini, Mario:
Úvod do "lectio divina"
teologie, metoda, spiritualita, praxe

Matějček, Antonín:
Dějiny umění v obrysech

Matějček, Zdeněk:
Co děti nejvíc potřebují
eseje z dětské psychologie

Matějček, Zdeněk:
O rodině vlastní, nevlastní a náhradní

Meisner, Joachim:
Dívat se srdcem
šance a úkol církve na počátku třetího tisíciletí

Merton, Thomas:
Duchovní vedení a rozjímání

Messori, Vittorio:
Hypotézy o Ježíšovi

Meyer, Conrad Ferdinand:
Král a světec
příběh Tomáše Becketa

Michel, Jean-Claude:
Kdo jsi, Maria?
otázky, které si klademe

Mikulášek, František:
Nový Zákon
kristologie

Mikulášek, Jiří:
Sejdeme se v nebi
životní příběh mladého kněze Jana Buly

Molinié, M. D.:
Odvaha mít strach

Morgenstern, Christian:
Beránek měsíc

Mullier, Charles:
Už jim nerozumíme?
život a víra dospívajících

Nagai, Takaši:
Zvony Nagasaki
deník oběti atomové bomby v Nagasaki

Napolitano, Giorgio:
Neznámý Bůh

Němec, Jiří:
Křesťanství dnes
eseje

Němec, Vladimír:
Pražské varhany

Nerková, Delicie:
Sepraná košile
básně 2009-2012

Nešpor, Karel:
Kouření, pití, drogy

Newman, John Henry:
Sen Starého Muže

Newman, John Henry:
Maria v litaniích

Nguyęn, Phanxicô Xavię Van Thuân:
Svědkové naděje
duchovní cvičení uskutečněné ve Vatikánu 12.-18. března 2000 u příležitosti Velkého jubilea za přítomnosti Jana Pavla II.

Nicolaus Cusanus:
Mikuláš Kusánský
život a dílo renesančního filosofa, matematika a politika

Nouwen, Henri J. M.:
Cesta srdce
spiritualita pouště a duchovní služba dnešní doby

Nouwen, Henri J. M.:
Návrat ztraceného syna

Nouwen, Henri J. M.:
S hořícím srdcem
rozjímání o eucharistickém životě

Nouwen, Henri J. M.:
Tady a teď
duchovní cesta

Nouza, Jan:
Rytíři naděje

Novak, Michael:
Vyznání katolíka

Nováková, Marcela:
Chrámy a kostely Čech, Moravy a Slezska

Nytrová, Olga:
Ty už nepřebýváš v lidském těle, aneb, Okno očekávání
výběr veršů z let 2008 až 2010

O'Donovan, Patrick:
Padre Pio

Ondok, Josef Petr:
Důkaz nebo hypotéza Boha?

Opasek, Anastáz:
Dvanáct zastavení
vzpomínky opata břevnovského kláštera

Opatrný, Aleš:
Credo
úvahy o apoštolském vyznání víry

Opatrný, Aleš:
Malá příručka pastorační péče o nemocné

Opatrný, Aleš:
Můžeme se ještě změnit?
(aneb o víře pro věřící)

Opletal, František:
Věřím v Boha.

Otčenášek, Karel:
Víra je můj pevný hrad
rozhovory s arcibiskupem Karlem Otčenáškem a jeho přáteli

Padovese, Luigi:
Malé rozhovory svatých

Papini, Giovanni:
Svatý Augustin

Papini, Giovanni:
Život Kristův

Pascal, Blaise:
Myšlenky
výbor

Patočka, Jan:
Péče o duši
soubor statí a přednášek o postavení člověka ve světě a v dějinách.

Pecka, Dominik:
Ze zápisníku starého profesora

Péguy, Charles:
Eseje

Pekař, Josef:
Postavy a problémy českých dějin
výbor z díla

Penna, Anna:
Svědek Boží lásky
rozjímáme se svatým farářem arským

Pera, Heinrich:
Nemocným nablízku
jak pomáhat v těžkých chvílích

Perry, John D.:
Jak pěstovat přátelství

Pfleiderer, Rudolf:
Atributy světců

Philippe, Jacques:
Vnitřní svoboda
síla víry, naděje a lásky

Pilík, Karel:
Není trní bez růže

Piťha, Petr:
Adventní čas

Piťha, Petr:
Vánoce

Pius:
Padre Pio

Pius:
Divini Redemptoris
o bezbožeckém komunismu

Pius:
Encyklika "Divini illius Magistri"
O křesťanské výchově mládeže

Pius:
Encyklika Mediator Dei
o posvátné liturgii

Podzimek, Michal:
Principy morality
studijní texty

Polc, Jaroslav V.:
Svatý Jan Nepomucký

Pospíšil, Ctirad Václav:
Dar Otce i Syna
základy systematické pneumatologie

Pospíšil, Ctirad Václav:
Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel

Pospíšil, Ctirad Václav:
Maria - mateřská tvář Boha

Pospíšil, Ctirad Václav:
Teologie služby
kniha (nejen) pro ty, kdo se věnují křesťanské charitě a diakonii

Pourrat, Henri:
Kašpar z hor.

Powell, John:
Štěstí začíná uvnitř

Příkaský, Jiljí Vladimír:
Učebnice základů etiky

Pšenička, Oldřich:
Sexuální výchova v rodině
radost být matkou a také otcem 1.vyd.

Quoist, Michel:
Mezi člověkem a Bohem

Quoist, Michel:
Modlitby na křížové cestě

Rahner, Karl:
Bůh je s námi
duchovní promluvy

Rahner, Karl:
Základy křesťanské víry
uvedení do pojmu křesťanství

Ravasi, Gianfranco:
Neznámý Bůh

Ravik, Slavomír:
O světcích a patronech

Remešová, Věra:
Ikonografie a atributy svatých

Remešová, Věra:
Svatý Prokop ve výtvarném umění

Renč, Václav:
Na cestě k svobodě
(listy z vězení)

Ring, Kenneth:
Čelem k věčnosti
zážitky z prahu smrti

Roger z Taizé:
Láska nad všechnu lásku
prameny Taizé

Roger z Taizé:
Vyvolit si lásku

Roger z Taizé:
Žít dnešek s Bohem

Röhr, Heinz-Peter:
Cesty z úzkosti a deprese
o štěstí lásky k sobě samému

Rösner, Libor:
Archa zákona
příběh sv. Antonína z Padovy

Roth, Joseph:
Job
román prostého člověka

Różycki, Ignacy:
Boží Milosrdenství
základní rysy pobožnosti k Božímu Milosrdenství

Saint-Exupéry, Antoine de:
Citadela

Saint-Exupéry, Antoine de:
Malý princ

Saint-Exupéry, Antoine de:
Moje planeta

Sanetrníková, Iva:
Ještěrka

Saniga, Miroslav:
Boží stopy v přírodě

Sevin, Jacques:
Skaut přemýšlí o Kristu

Shaw, Christine:
Julius II.
papež bojovník

Schaller, Marian:
Svatý Benedikt
patriarcha západního mnišstva

Schauber, Vera:
Rok se svatými

Schaupp, Klemens:
Doprovázení na duchovní cestě

Schindler, Hanns Michael:
Rok se svatými

Schmidkonz, Theo:
Maria - postava víry
Májové pobožnosti

Schönborn, Christoph:
Cestou proměnění
putování, reinkarnace, zbožštění

Schönborn, Christoph:
Základy naší víry
krédo v katechismu katolické církve

Schulz, Karel:
Kámen a bolest
Michelangelo Buonarroti

Simajchl, Ladislav:
Dospívání
příprava ke svátosti biřmování

Simajchl, Ladislav:
Jak hovořit o víře

Simajchl, Ladislav:
Láska pod lupou
příprava na manželství

Sion, Victor:
Duchovní realismus Terezie z Lisieux

Six, Jean François:
Karel de Foucauld dnes

Skalický, Karel:
Za naději a smysl

Slavík, Ivan:
Tváře za zrcadlem

Smith, Linda B.:
Úvod do světa idejí
náboženství a filozofie v minulosti a současnosti

Solov'jev, Vladimir Sergejevič:
Duchovní základy života

Solov'jev, Vladimir Sergejevič:
Filosofické základy komplexního vědění

Solženicyn, Aleksandr Isajevič:
Odpusť, Natašo

Sommer, Petr:
Encyklopedie českých klášterů

Spieker, Manfred:
Katolická sociální nauka a sociální tržní hospodářství

Stanisław Papczyński:
Duchovní pokyny

Stein, Edith:
Myšlenky a dopisy

Stinissen, Wilfrid:
Cesta vnitřní modlitby

Stinissen, Wilfrid:
Křesťanská hlubinná meditace

Stoff, Georg:
Dobré slovo u lůžka nemocných

Störig, Hans Joachim:
Malé dějiny filosofie

Straaten, Werenfried van:
Slzy Boží

Studený, Jaroslav:
Křesťanské symboly

Svátek, Josef:
Vězeň na Křivoklátě
román ze století XVI.

Svatošová, Marie:
Až k prolití krve
radostné poselství P. MUDr. Ladislava Kubíčka

Svatošová, Marie:
Hospice a umění doprovázet

Svoboda, Bohumil:
Kniha o Janu Lebedovi
sborník k 10. výročí úmrtí

Szabo, Miloš:
Zpověď? Ne!--, (aneb, Co nám možná pomůže pochopit aspoň něco z toho, co - přiznávám - není zcela pochopitelné)
--nechci! neumím! nezvládnu to!

Škutina, Vladimír:
Český šlechtic František Schwarzenberg

Špidlík, Tomáš:
Umíme se modlit?
půl druhého sta otázek a odpovědí

Špidlík, Tomáš:
Znáš Ducha svatého?

Špidlík, Tomáš:
Maria v tradici křesťanského Východu

Špidlík, Tomáš:
Ve službě slova
Řeči nedělní a sváteční.

Tajovský, Bohumil Vít:
Člověk musí hořeti
rozhovor Aleše Palána a Jana Paulase s opatem želivského kláštera

Tarkovskij, Andrej Arsen'jevič:
Krása je symbolem pravdy
rozhovory, eseje, přednášky, korespondence, filmové scénáře a jiné texty 1954-1986

Tarkovskij, Andrej Arsen'jevič:
Zapečetěný čas

Teilhard de Chardin, Pierre:
Chuť žít
(výbor studií a meditací)

Teresa de Jesús:
Vnitřní modlitba
výběr textů z děl sv. Terezie od Ježíše

Timmermans, Felix:
Prosťáček boží
román

Tonnelier, Constant:
15 dní s Janem od Kříže

Torkington, David:
Mystik
od meditace ke kontemplaci

Torkington, David:
O modlitbě s Davidem Torkingtonem

Torkington, David:
Poustevník

Torkington, David:
Poustevník
dobrodružné znovuobjevení modlitby

Torkington, David:
Prorok
modlitba ztraceného rybáře

Tornielli, Andrea:
Zázraky Jana Pavla II.

Townsend, John Sims:
Hranice
hranice a děti : proč ve vztahu k dětem budovat hranice?

Townsend, John Sims:
Hranice

Townsend, John Sims:
Hranice v chození
jak správně hledat životního partnera

Trapp, Maria Augusta:
S písní kolem světa

Trávníček, Mojmír:
Pouť a vyhnanství
život a dílo Jana Čepa

Tronchin, Alberto:
Spravedlivý riskuje
Karel Weirich, český novinář a zachránce Židů v Itálii

Twain, Mark:
Panna ve zbroji

Tyl, Heřman Josef:
Psancem
[vlastní životopis tepelského opata Heřmana Josefa Tyla]

Úředníček, František:
Skrytý poklad
pobožnost k Božskému Srdci Páně

Vella, Elias:
Zakotvit svůj život v Bohu
rekolekce

Vilikovský, Jan:
Legenda o svaté Kateřině

Viola, Vittorio:
Zde jsem
liturgie svěcení a kněžská spiritualita

Vlček, Pavel:
Encyklopedie českých klášterů

Vlnas, Vít:
Jan Nepomucký, česká legenda

Vondruška, Isidor:
Kalendarium svatých
s ukazatelem životopisů

Vrána, Karel:
Svoboda k pravdě

Vrbacký, Petr:
Vzhůru k vodám
adventní a vánoční promluvy

Wallace, Lewis:
Ben Hur

Walter, Otto:
Pius XII.
život a osobnost

Weinert, Bernd:
Nemocným nablízku
jak pomáhat v těžkých chvílích

Werfel, Franz:
Píseň o Bernadettě
román

West, Christopher:
Teologie těla pro začátečníky
stručný úvod do sexuální revoluce Jana Pavla II.

Willam, Franz Michel:
Život Marie, matky Ježíšovy

Willke, Barbara:
Člověkem od početí

Willke, John:
Člověkem od početí

Ziesche, Maria Calasanz:
Poutník

Ziesche, Maria Calasanz:
Ve službě Bohu a lidem
život blahoslavené Marie Terezie Schererové

Zvěřina, Josef:
Teologie Agapé
dogmatika.

Zvěřina, Josef:
Teologie Agapé
dogmatika.

Zvěřina, Josef:
Výtvarné dílo jako znak