Tonnelier, Constant:
15 dní s Janem od Kříže

Grün, Anselm:
50x Ježíš

Marný z Bludovic, Tomáš:
A přece se točí-
Murphyho zákony o církvi

Piťha, Petr:
Adventní čas

Akathistos
mariánský hymnus

Madre, Philippe:
Ale zbav nás od zlého
praktický přístup k vysvobození

Malý, Radomír:
Alfred Fuchs
muž dvojí konverze

Apoštolský list Pia XI. k mileniu svatého Václava

Rösner, Libor:
Archa zákona
příběh sv. Antonína z Padovy

Pfleiderer, Rudolf:
Atributy světců

Svatošová, Marie:
Až k prolití krve
radostné poselství P. MUDr. Ladislava Kubíčka

Hrůša, Josef:
Baruch Spinoza
život a dílo

Kierkegaard, Søren Aabye:
Bázeň a chvění
Nemoc k smrti

Ivančić, Tomislav:
Bděte a modlete se!

Wallace, Lewis:
Ben Hur

Morgenstern, Christian:
Beránek měsíc

Betlémská flétna a jiné vánoční příběhy

Cantalamessa, Raniero:
Biblické inspirace

Grün, Anselm:
Biblické obrazy o vykoupení

Kašička, Zdeněk; Kalista, Zdeněk; Albrechtová, Ivana:
Blahoslavená Zdislava z Lemberka
Listy z dějin české gotiky

Grün, Anselm:
Blízký i vzdálený

Heer, Friedrich:
Bohatší život

Różycki, Ignacy:
Boží Milosrdenství
základní rysy pobožnosti k Božímu Milosrdenství

Maruna, Jan:
Boží rodina

Saniga, Miroslav:
Boží stopy v přírodě

Benedikt:
Boží světlo v naší době
meditace k církevnímu roku

Auclair, Marcelle:
Boží tulačka
životopis Terezie z Avily

Dante Alighieri:
Božská komedie

Gilbert, Guy; Clévenot, Michel:
Bratr vyvržených
kněz na pařížské periferii

Grün, Anselm:
Buď dobrý sám k sobě

Benedikt:
Bůh a svět
víra a život v naší době

Guitton, Jean; Bogdanoff, Grichka; Bogdanoff, Igor:
Bůh a věda - k metarealismu

Rahner, Karl:
Bůh je s námi
duchovní promluvy

Frossard, André:
Bůh je, já jsem ho potkal
Je jiný svět

Lukeš, František:
Byl jsem nablízku

Lukeš, František:
Celý život jsem se učil, a přece jsem propadl

Jan Pavel:
Centesimus annus
Encyklika Jana Pavla II. k stému výročí encykliky Rerum novarum z 1.května 1991

Lepp, Ignace:
Cesta do Damašku

John de Taizé:
Cesta Páně
novozákonní putování

Nouwen, Henri J. M.:
Cesta srdce
spiritualita pouště a duchovní služba dnešní doby

Stinissen, Wilfrid:
Cesta vnitřní modlitby

Schönborn, Christoph:
Cestou proměnění
putování, reinkarnace, zbožštění

Cesty člověka k naději a smíření
modlitby padesáti století

Grün, Anselm:
Cesty ke svobodě
duchovní život jako cvičení ve vnitřní svobodě

Röhr, Heinz-Peter:
Cesty z úzkosti a deprese
o štěstí lásky k sobě samému

Benedikt:
Církev jako společenství

Saint-Exupéry, Antoine de:
Citadela

Joyeux, Henri:
City, sexualita, AIDS

Matějček, Zdeněk:
Co děti nejvíc potřebují
eseje z dětské psychologie

Balthasar, Hans Urs von:
Co je na církvi to katolické

Kenny, Anthony:
Co je víra?

Opatrný, Aleš:
Credo
úvahy o apoštolském vyznání víry

Kalista, Zdeněk:
Ctihodná Marie Elekta Ježíšova
Po stopách španělské mystiky v českém baroku

Abeln, Reinhard; Kner, Anton:
Čas pro druhého
myšlenky, podněty, příklady

Ring, Kenneth:
Čelem k věčnosti
zážitky z prahu smrti

Beneš, Josef:
Český misál pro neděle a význačné dny liturgického roku

Škutina, Vladimír:
Český šlechtic František Schwarzenberg

Tajovský, Bohumil Vít:
Člověk musí hořeti
rozhovor Aleše Palána a Jana Paulase s opatem želivského kláštera

Willke, John; Willke, Barbara:
Člověkem od početí

Augustyn, Józef:
Čtvrthodinka upřímnosti
úvod do modlitby denního zpytování svědomí

Augustyn, Józef:
Čtvrthodinka upřímnosti
úvod do modlitby denního zpytování svědomí

Čtyři vyznání
vyznání Augsburské, Bratrské, Helvetské a České : se 4 vyznáními staré církve a se Čtyřmi články pražskými

Bárta, Jan:
Dana Němcová
lidé mého života

Pospíšil, Ctirad Václav:
Dar Otce i Syna
základy systematické pneumatologie

Maruna, Jan:
Dějinami času za sluncem

Matějček, Antonín:
Dějiny umění v obrysech

Deklarace Dominus Iesus
o jedinečnosti a spásonosné univerzalitě Ježíše Krista a církve

Marshall, Bruce:
Dělníci na vinici

Bishop, Jim:
Den, kdy zemřel Kristus

Bernanos, Georges; Čep, Jan:
Deník venkovského faráře

Denní modlitba církve
ranní chvály, modlitba uprostřed dne, nešpory, modlitba před spaním

Kašpárková, Marcela:
Deset vyznání

Kašpárková, Marcela:
Deset vyznání

Benedikt:
Deus caritas est =
Bůh je láska : encyklika nejvyššího pontifika Benedikta XVI.

Langer, Jiří:
Devět bran
Chasidů tajemství

Jan Pavel:
Dies Domini
O svěcení dne Páně : apoštolský list Jana Pavla II. ze dne 31. května 1998

Boulad, Henri:
Dimenze lásky

Grün, Anselm:
Dimenze víry

Meisner, Joachim:
Dívat se srdcem
šance a úkol církve na počátku třetího tisíciletí

Pius:
Divini Redemptoris
o bezbožeckém komunismu

Lev:
Divinum illud munus

Stoff, Georg:
Dobré slovo u lůžka nemocných

Kasper, Walter:
Dogma pod Božím slovem

Carretto, Carlo:
Dopisy z pouště

Schaupp, Klemens:
Doprovázení na duchovní cestě

Simajchl, Ladislav:
Dospívání
příprava ke svátosti biřmování

Benedikt:
Duch liturgie

Liagre:
Duchovní cvičení se svatou Terezií z Lisieux

Lehmann, Karl:
Duchovní jednání

Stanisław Papczyński:
Duchovní pokyny

Sion, Victor:
Duchovní realismus Terezie z Lisieux

Grün, Anselm:
Duchovní terapie a křesťanská tradice
čtrnáct svatých pomocníků

Merton, Thomas:
Duchovní vedení a rozjímání

Solov'jev, Vladimir Sergejevič:
Duchovní základy života

Ondok, Josef Petr:
Důkaz nebo hypotéza Boha?

Courtois, Gaston:
Důvěrně s Ježíšem
k meditaci, k díkučinění, k návštěvě Nejsvětější Svátosti

Opasek, Anastáz:
Dvanáct zastavení
vzpomínky opata břevnovského kláštera

Jan Pavel:
Ecclesia de eucharistia
encyklika Jana Pavla II. o eucharistii a jejím vztahu k církvi ze 17. dubna 2003

Pius:
Encyklika "Divini illius Magistri"
O křesťanské výchově mládeže

Pius:
Encyklika Mediator Dei
o posvátné liturgii

Benedikt:
Encyklika Spe salvi papeže Benedikta XVI. o křesťanské naději

Vlček, Pavel; Sommer, Petr; Foltýn, Dušan:
Encyklopedie českých klášterů

Péguy, Charles:
Eseje

Cantalamessa, Raniero:
Eucharistie - naše posvěcení
tajemství poslední večeře

Benedikt:
Evropa
její základy dnes a zítra

Frielingsdorf, Karl:
Falešné představy o Bohu
jejich vznik, odhalení a překonání

Solov'jev, Vladimir Sergejevič:
Filosofické základy komplexního vědění

Chesterton, G. K.:
Heretikové =
[Heretics]

Historia Franciscana II.
sborník textů : kapitoly z dějin české františkánské provincie sv. Václava u příležitosti 300. výročí úmrtí provinčního ministra a významného učence Bernarda Sanniga (1704) a 400. výročí příchodu františkánů k Panně Marii Sněžné v Praze (1604)

Falletti, Cesare:
Hlas jemného vánku
vnitřní život a vztah s Bohem

Campbell, Ross:
Hledám svou cestu
jak se přiblížit dospívajícím

Köster, Peter:
Hledejte moji tvář
od slov k mlčení, cesta ke kontemplaci

Svatošová, Marie:
Hospice a umění doprovázet

Cloud, Henry; Townsend, John Sims:
Hranice

Cloud, Henry; Townsend, John Sims:
Hranice
hranice a děti : proč ve vztahu k dětem budovat hranice?

Cloud, Henry; Townsend, John Sims:
Hranice v chození
jak správně hledat životního partnera

Humanae vitae
encyklika papeže Pavla VI. : o správném předávání lidského života

Messori, Vittorio:
Hypotézy o Ježíšovi

Costa, Michi; Giordano, Renato:
Chceš být křesťanem?
nabídka víry pro mládež i dospělé

Halík, Tomáš:
Chci, abys byl
křesťanství po náboženství

Nováková, Marcela:
Chrámy a kostely Čech, Moravy a Slezska

Jan Pavel:
Christifideles laici
posynodní apoštolský list o povolání a poslání laiků v církvi a ve světě z 30. prosince 1988

Teilhard de Chardin, Pierre:
Chuť žít
(výbor studií a meditací)

Remešová, Věra:
Ikonografie a atributy svatých

Bradshaw, Clair:
Jak čelit nemoci, jak se uzdravovat

Augustyn, Józef:
Jak hledat a nalézat Boží vůli

Simajchl, Ladislav:
Jak hovořit o víře

Dotterweich, Kass P.; Perry, John D.:
Jak pěstovat přátelství

Grün, Anselm:
Jak zacházet s myšlenkami

Engelhardt, Lisa; Katafiasz, Karen:
Jak zacházet se vztekem

Křivohlavý, Jaro:
Jak zvládat depresi

Vlnas, Vít:
Jan Nepomucký, česká legenda

Häring, Bernhard:
Jde to i jinak
Cesty k novým vztahům v církvi

František:
Jednou větou
@Twitter

Hlasivcová, Markéta:
Jeho Láska stačí

Fontenelle, R.:
Jeho svatost Pius XI.

Sanetrníková, Iva:
Ještěrka

Benedikt:
Ježíš Nazaretský

Pospíšil, Ctirad Václav:
Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel

Roth, Joseph:
Job
román prostého člověka

Benedikt:
Joseph kardinál Ratzinger
křesťanství na přelomu tisíciletí

Hasmandová, Vojtěcha:
Jsem v dlani Boží
dopisy z vězení

Joyeux, Henri:
Jsme zamilovaní
sexuální výchova od 15 do 20 let

Shaw, Christine:
Julius II.
papež bojovník

Vondruška, Isidor:
Kalendarium svatých
s ukazatelem životopisů

Schulz, Karel:
Kámen a bolest
Michelangelo Buonarroti

Kamínky
drobná svědectví o pronásledování křesťanů v době komunistické totality i o jejich snahách o svobodu a blaho vlasti

Kardinál Josef Beran
malý sborník dokumentů

Kardinál Tomášek
svědectví o dobrém katechetovi, bojácném biskupovi a statečném kardinálovi

Six, Jean François:
Karel de Foucauld dnes

Galandauer, Jan:
Karel I.
poslední český král

Pourrat, Henri:
Kašpar z hor.

Batůšek, Stanislav:
Katolická moderna
Karel Dostál-Lutinov a jeho přátelé a spolupracovníci

Spieker, Manfred:
Katolická sociální nauka a sociální tržní hospodářství

Katolický katechismus.

Michel, Jean-Claude:
Kdo jsi, Maria?
otázky, které si klademe

Chesterton, G. K.:
Klub podivných živností
Anarchista Čtvrtek

Svoboda, Bohumil:
Kniha o Janu Lebedovi
sborník k 10. výročí úmrtí

Kompendium sociální nauky církve

Grün, Anselm:
Kořeny

Nešpor, Karel:
Kouření, pití, drogy

Meyer, Conrad Ferdinand:
Král a světec
příběh Tomáše Becketa

Tarkovskij, Andrej Arsen'jevič:
Krása je symbolem pravdy
rozhovory, eseje, přednášky, korespondence, filmové scénáře a jiné texty 1954-1986

Brandsma, Titus:
Krása Karmelu

Cigánek, Vít:
Křesťan a regulace porodnosti

Kremer, Jacob; König, Franz:
Křesťan na prahu třetího tisíciletí

Stinissen, Wilfrid:
Křesťanská hlubinná meditace

Brabec, Ladislav:
Křesťanská thanatologie

Florentová, Helena:
Křesťanské nebe
poznáváme světce v umění a legendách

Studený, Jaroslav:
Křesťanské symboly

Němec, Jiří:
Křesťanství dnes
eseje

Evely, Louis:
Láska a manželství
promluvy L. Evelyho k bratrstvům v Lyoně v červenci 1966

Häring, Bernhard:
Láska je víc než přikázání

Roger z Taizé:
Láska nad všechnu lásku
prameny Taizé

Simajchl, Ladislav:
Láska pod lupou
příprava na manželství

Grippo, Daniel:
Léčivé myšlenky pro ustaraná srdce

Vilikovský, Jan:
Legenda o svaté Kateřině

Chesterton, G. K.:
Létající hospoda
Napoleon z Notting Hillu

Lewis, C. S.:
Letopisy Narnie.

Lewis, C. S.:
Letopisy Narnie.

Lewis, C. S.:
Letopisy Narnie.

Lewis, C. S.:
Letopisy Narnie.

Lewis, C. S.:
Letopisy Narnie.

Martini, Carlo Maria:
Lide můj, vyjdi z Egypta
(exercicie)

Berger, Rupert:
Liturgický slovník

Corbon, Jean:
Liturgie pramene

Opatrný, Aleš:
Malá příručka pastorační péče o nemocné

Störig, Hans Joachim:
Malé dějiny filosofie

Padovese, Luigi:
Malé rozhovory svatých

Saint-Exupéry, Antoine de:
Malý princ

Joyeux, Henri:
Mami, jak přijde dítě na svět?
[sexuální výchova od 4 do 10 let]

Pospíšil, Ctirad Václav:
Maria - mateřská tvář Boha

Schmidkonz, Theo:
Maria - postava víry
Májové pobožnosti

Newman, John Henry:
Maria v litaniích

Špidlík, Tomáš:
Maria v tradici křesťanského Východu

Cantalamessa, Raniero:
Maria, zrcadlo církve

Balík, Jan:
Máš na víc
život je umění, kterému se učíme od mládí

Quoist, Michel:
Mezi člověkem a Bohem

Nicolaus Cusanus:
Mikuláš Kusánský
život a dílo renesančního filosofa, matematika a politika

Beckovský, Jan František:
Milá choť nebeského Miláčka blahoslavená Anežka panna

Kolouch, František:
Milion duší
osudy biskupa Josefa Hloucha

Adamska, Janina Immakulata:
Milosrdenství, chudoba, radost
příběh svaté Alžběty Uherské, lantkraběnky durynské

Hlouch, Josef:
Minutěnka

Hlouch, Josef:
Minutěnka

Guitton, Jean:
Mlčení o podstatném

Grün, Anselm:
Moc nad bezmocí
rozvíjet vědomí vlastní ceny

Liguori, Alfonso Maria de:
Modlitba - veliký prostředek spásy

Grün, Anselm:
Modlitba a sebepoznání

Grün, Anselm:
Modlitba jako setkání

Čemus, Richard:
Modlitba Ježíšova a modlitba srdce - hesychasmus

Modlitby básníků

Quoist, Michel:
Modlitby na křížové cestě

Häring, Bernhard:
Moja skúsenosť s cirkvou

Saint-Exupéry, Antoine de:
Moje planeta

Greene, Graham:
Monsignore Quijote

Clerck, Paul de:
Moudrost liturgie a jak jí porozumět

Benedikt:
Můj život

Jan Pavel:
Mulieris dignitatem
apoštolský list papeže Jana Pavla II. o důstojnosti a povolání ženy u příležitosti Mariánského roku

Giono, Jean:
Muž, který sázel stromy

Opatrný, Aleš:
Můžeme se ještě změnit?
(aneb o víře pro věřící)

Hillesum, Etty:
Myslící srdce
dopisy z let 1941-1943

Torkington, David:
Mystik
od meditace ke kontemplaci

Pascal, Blaise:
Myšlenky
výbor

Stein, Edith:
Myšlenky a dopisy

Grün, Anselm:
Myšlenky na každý den

Bonhoeffer, Dietrich; Renč, Václav:
Na cestě k svobodě
(listy z vězení)

Nouwen, Henri J. M.:
Návrat ztraceného syna

Pera, Heinrich; Weinert, Bernd:
Nemocným nablízku
jak pomáhat v těžkých chvílích

Pilík, Karel:
Není trní bez růže

Heinzmann, Josef:
Nepokoj lásky
Alfons Maria de Liguori (1696-1787)

Napolitano, Giorgio; Ravasi, Gianfranco; De Bortoli, Ferruccio:
Neznámý Bůh

Halík, Tomáš:
Noc zpovědníka
paradoxy malé víry v postoptimistické době

Herbst, Winfrid:
Nové předpisy o odpustcích
[co jsou a jak získat odpustky]

Novéna k Duchu svatému

Kodet, Vojtěch:
Novéna k Panně Marii rozvazující uzly

Mikulášek, František:
Nový Zákon
kristologie

Herbst, Karel:
O Božím vedení s Karlem Herbstem

Kašpar, Karel:
O křesťanském manželství

O manželství s úsměvem

Lachmanová, Kateřina:
O milosrdenství s Kateřinou Lachmanovou

Grün, Anselm:
O mlčení

Guardini, Romano:
O modlitbě
uvedení do školy křesťanské modlitby

Guardini, Romano:
O modlitbě
uvedení do školy křesťanské modlitby

Torkington, David:
O modlitbě s Davidem Torkingtonem

Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus:
O pokoře

Bolzano, Bernard:
O pokroku a dobročinnosti

Louis-Marie Grignion de Montfort:
O pravé pobožnosti k Panně Marii

Augustyn, Józef:
O přátelství s Józefem Augustynem

Matějček, Zdeněk:
O rodině vlastní, nevlastní a náhradní

Ravik, Slavomír:
O světcích a patronech

Kubíček, Ladislav:
O svobodě

Křivohlavý, Jaro:
O šťastné rodině

Bellarmin, Robert:
O věčné blaženosti svatých

Kasper, Walter:
O víře

Benedikt:
O víře, naději a lásce
na minutu s Benediktem XVI.

Guardini, Romano:
Odpůrce

Dakov, Sergej K.; Solženicyn, Aleksandr Isajevič; Drucă, Jon:
Odpusť, Natašo

Dakov, Sergej K.:
Odpusť, Natašo!

Molinié, M. D.:
Odvaha mít strach

Ciszek, Walter J.; Flaherty, Daniel L.:
On mne vede

Le Fay, Monika:
Opat chuligán, aneb, Dobré dílo Anastáze Opaska

Jan ze Žatce:
Oráč z Čech

Chesterton, G. K.:
Ortodoxie

Cantalamessa, Raniero:
Osm kroků ke štěstí
Ježíšova blahoslavenství

Grün, Anselm:
Otcové pouště s Anselmem Grünem

František:
Otevřená mysl, věřící srdce

O'Donovan, Patrick; Pius:
Padre Pio

Cantalamessa, Raniero:
Panenství

Twain, Mark:
Panna ve zbroji

Escobar Golderos, Mario:
Papež František
muž modlitby

Greene, Graham:
Paradox křesťanství

Cantalamessa, Raniero:
Pascha
putování za nepomíjejícím

Jan Pavel:
Pastores dabo vobis
posynodální apoštolská adhortace Jana Pavla II. : o výchově kněží v současných podmínkách - z 25. března 1992

Patočka, Jan:
Péče o duši
soubor statí a přednášek o postavení člověka ve světě a v dějinách.

Dolista, Josef:
Perspektivy církve
vybrané kapitoly z eklesiologie

Werfel, Franz:
Píseň o Bernadettě
román

Walter, Otto:
Pius XII.
život a osobnost

Marshall, Bruce:
Plná slávy

Jan od Kříže:
Poezie

František; Dorotheus z Gazy:
Pokora, cesta k Bohu
Dórotheos z Gazy : o obviňování sebe sama

Abeln, Reinhard; Kner, Anton:
Pomozme si navzájem

Maruna, Jan:
Poselství mozaik v San Giovanni Rotondu 2

Cantalamessa, Raniero:
Poslušnost

Pekař, Josef:
Postavy a problémy českých dějin
výbor z díla

Torkington, David:
Poustevník

Torkington, David:
Poustevník
dobrodružné znovuobjevení modlitby

Trávníček, Mojmír:
Pouť a vyhnanství
život a dílo Jana Čepa

Deml, Jakub:
Pout na Svatou Horu

Ziesche, Maria Calasanz:
Poutník

Buob, Hans:
Povoláni k vydanosti
evangelní rady

Craig, Mary:
Požehnání

Daniel-Ange:
Pramen radosti

Augustyn, Józef:
Praxe duchovního vedení

Němec, Vladimír:
Pražské varhany

Machan, Ivo:
Prezentace encykliky Fides et ratio a dokumentu Ad tuendam fidem
soubor příspěvků přednesených v Olomouci dne 10.2.1999 na představení encykliky Fides et ratio a dokumentu Ad tuendam fidem pořádaném katedrou systematické teologie CMTF UP ve spolupráci s katedrou filozofie CMTF UP

Podzimek, Michal:
Principy morality
studijní texty

Brantschen, Johannes B.:
Proč nás dobrý Bůh nechává trpět?

Torkington, David:
Prorok
modlitba ztraceného rybáře

Timmermans, Felix:
Prosťáček boží
román

Lewis, C. S.:
Průvodce modlitbou
dopisy Malcolmovi

Lustiger, Jean-Marie:
První kroky v modlitbě

Leist, Marielene:
První zkušenost s Bohem

Höffding, Harald; Král, Josef:
Přehledné dějiny filosofie

Hillesum, Etty:
Přervaný život
deníky z let 1941-1943

Joyeux, Henri:
Přichází puberta
[sexuální výchova od 10 do 13 let]

Augustyn, Józef:
Příprava na svátost smíření

Tyl, Heřman Josef:
Psancem
[vlastní životopis tepelského opata Heřmana Josefa Tyla]

Lepp, Ignace:
Psychoanalýza lásky

Frossard, André:
Ptali jste se na Boha
Člen Francouzské akademie odpovídá na dotazy mladých lidí

Doherty, Catherine de Hueck:
Pustina
křesťanská spiritualita Východu pro člověka západní kultury

Benedikt:
Radost z víry

Jan Pavel:
Redemptoris Missio
Encyklika Jana Pavla II. O stálé platnosti misijního poslání ze 7. prosince 1990

Hummel, Reinhart:
Reinkarnace
víra v převtělování a víra křesťanů

Durych, Jaroslav:
Rekviem
menší valdštejnská trilogie

Rodina se modlí

Schauber, Vera; Schindler, Hanns Michael:
Rok se svatými

Nouza, Jan:
Rytíři naděje

Římský misál

Nouwen, Henri J. M.:
S hořícím srdcem
rozjímání o eucharistickém životě

Trapp, Maria Augusta:
S písní kolem světa

Halter, Marek:
Sára
biblické ženy

Mikulášek, Jiří:
Sejdeme se v nebi
životní příběh mladého kněze Jana Buly

Deml, Jakub:
Sen jeden svítí
[výběr z díla]

Newman, John Henry:
Sen Starého Muže

Nerková, Delicie:
Sepraná košile
básně 2009-2012

Cantalamessa, Raniero:
Sestra smrt

Gilbert, Guy:
Setkání s Marií

Pšenička, Oldřich:
Sexuální výchova v rodině
radost být matkou a také otcem 1.vyd.

Augustyn, Józef:
Sexuální výchova v rodině a ve škole

Kallistos:
Síla jména

Chenu, Bruno:
Silnější než nenávist
sedm životů pro Boha a Alžírsko

Sevin, Jacques:
Skaut přemýšlí o Kristu

Úředníček, František:
Skrytý poklad
pobožnost k Božskému Srdci Páně

Crabb, Lawrence J.:
Skutečná změna je možná, jestliže začneš uvnitř

Caretto, Carlo:
Skutečnosti z druhé strany

Hall, James:
Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění

Attwater, Donald:
Slovník svatých

MacNutt, Francis:
Služba osvobozování od zlých duchů

MacNutt, Francis:
Služba uzdravování

Craven, Margaret:
Slyšel jsem sovu zavolat své jméno

Straaten, Werenfried van:
Slzy Boží

De Mello, Anthony:
Spojení s Bohem
exerciční promluvy

Tronchin, Alberto:
Spravedlivý riskuje
Karel Weirich, český novinář a zachránce Židů v Itálii

Herout, Jaroslav:
Staletí kolem nás
přehled stavebních slohů

Kratochvíl, Zdeněk:
Studie o křesťanství a řecké filosofii

Grün, Anselm:
Svátost nemocných

Machovec, Milan:
Svatý Augustin

Papini, Giovanni:
Svatý Augustin

Schaller, Marian:
Svatý Benedikt
patriarcha západního mnišstva

Dachovský, Karel:
Svatý Filip Neri

Polc, Jaroslav V.:
Svatý Jan Nepomucký

Jörgensen, Johannes:
Svatý oheň

Remešová, Věra:
Svatý Prokop ve výtvarném umění

Gračka, Jiří:
Svatý Šarbel Machlúf

Penna, Anna:
Svědek Boží lásky
rozjímáme se svatým farářem arským

Nguyęn, Phanxicô Xavię Van Thuân:
Svědkové naděje
duchovní cvičení uskutečněné ve Vatikánu 12.-18. března 2000 u příležitosti Velkého jubilea za přítomnosti Jana Pavla II.

Canetti, Elias:
Svědomí slov

Alberti, P.:
Světec Don Bosko

Vrána, Karel:
Svoboda k pravdě

Duka, Dominik:
Škola vnitřní modlitby

Powell, John:
Štěstí začíná uvnitř

Nouwen, Henri J. M.:
Tady a teď
duchovní cesta

Bendlová, Peluška:
Teilhard de Chardin, nová naděje katolicismu ?

Ferrière, André:
Tělo i srdce

Zvěřina, Josef:
Teologie Agapé
dogmatika.

Zvěřina, Josef:
Teologie Agapé
dogmatika.

Pospíšil, Ctirad Václav:
Teologie služby
kniha (nejen) pro ty, kdo se věnují křesťanské charitě a diakonii

West, Christopher:
Teologie těla pro začátečníky
stručný úvod do sexuální revoluce Jana Pavla II.

Albisetti, Valerio:
Trápení s láskou

Slavík, Ivan:
Tváře za zrcadlem

Nytrová, Olga:
Ty už nepřebýváš v lidském těle, aneb, Okno očekávání
výběr veršů z let 2008 až 2010

Jonová, Jitka:
Úcta eucharistie mimo mši
eucharistické kongresy

Příkaský, Jiljí Vladimír:
Učebnice základů etiky

Učitel víry. III., Bůh svatého Jana od Kříže [1995]

Špidlík, Tomáš:
Umíme se modlit?
půl druhého sta otázek a odpovědí

Jan Pavel:
Ut unum sint
encyklika Jana Pavla II. O ekumenickém úsilí z 25. května 1995

Havel, Rudolf:
Utajené překlady

Cruz, Nicky:
Utíkej, malý, utíkej

Masini, Mario:
Úvod do "lectio divina"
teologie, metoda, spiritualita, praxe

Anzenbacher, Arno:
Úvod do filosofie

Smith, Linda B.:
Úvod do světa idejí
náboženství a filozofie v minulosti a současnosti

Mullier, Charles:
Už jim nerozumíme?
život a víra dospívajících

V jednom společenství
životní příběhy světců

Grün, Anselm:
V půli cesty
střední věk jako duchovní úkol

Piťha, Petr:
Vánoce

Ziesche, Maria Calasanz:
Ve službě Bohu a lidem
život blahoslavené Marie Terezie Schererové

Špidlík, Tomáš:
Ve službě slova
Řeči nedělní a sváteční.

Augustyn, Józef:
Vedeni Bohem
praxe duchovního vedení

Linhartová, Benedikta:
Velepíseň života Marie Wardové, zakladatelky Institutu Beatae Mariae Virginis

Hughes, James:
Velká obrazová všeobecná encyklopedie

Kodet, Vojtěch:
Velké jubileum s Vojtěchem Kodetem

Lewis, C. S.:
Velký rozvod

Benedikt:
Verbum Domini
posynodní apoštolská exhortace o Božím slově v životě a poslání církve

Jan Pavel:
Veritatis splendor
encyklika Jana Pavla II. o základech morálního učení církve z 6. srpna 1993

Beck, Eleonore:
Věřím
malý katolický katechismus

Opletal, František:
Věřím v Boha.

Benedikt:
Věřit, doufat, milovat
duchovní cvičení

Svátek, Josef:
Vězeň na Křivoklátě
román ze století XVI.

Kohut, Vojtěch:
Vcházím v nepoznané
životní příběh svatého Jana od Kříže

Forlai, Giuseppe:
Viděno jinak
evangelní rady nejen pro řeholníky

Otčenášek, Karel:
Víra je můj pevný hrad
rozhovory s arcibiskupem Karlem Otčenáškem a jeho přáteli

Teresa de Jesús:
Vnitřní modlitba
výběr textů z děl sv. Terezie od Ježíše

Philippe, Jacques:
Vnitřní svoboda
síla víry, naděje a lásky

Fulghum, Robert:
Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce
(Neobyčejné přemýšlení o obyčejných věcech)

Zvěřina, Josef:
Výtvarné dílo jako znak

Roger z Taizé:
Vyvolit si lásku

Novak, Michael:
Vyznání katolíka

Kalvín, Jan:
Vzdělání ve víře
katechismus a Vyznání víry z roku 1537

Vrbacký, Petr:
Vzhůru k vodám
adventní a vánoční promluvy

Halík, Tomáš:
Vzýván i nevzýván
evropské přednášky k filozofii a sociologii dějin křesťanství

Dacík, Reginald Maria:
Z pramenů duchovního života
výtah z Dacíkových Pramenů duchovního života

Congar, Yves:
Za církev sloužící a chudou

Skalický, Karel:
Za naději a smysl

Rahner, Karl:
Základy křesťanské víry
uvedení do pojmu křesťanství

Schönborn, Christoph:
Základy naší víry
krédo v katechismu katolické církve

Kašparů, Jaroslav Max:
Základy pastorální psychiatrie pro zpovědníky

Vella, Elias:
Zakotvit svůj život v Bohu
rekolekce

Tarkovskij, Andrej Arsen'jevič:
Zapečetěný čas

Grün, Anselm:
Zastavení mého života
čím žiji a co se mě dotýká

Lewis, C. S.:
Zázraky

Tornielli, Andrea:
Zázraky Jana Pavla II.

Viola, Vittorio:
Zde jsem
liturgie svěcení a kněžská spiritualita

Pecka, Dominik:
Ze zápisníku starého profesora

Landsberg, Paul Ludwig:
Zkušenost smrti

Landsberg, Paul Ludwig:
Zkušenost smrti

Špidlík, Tomáš:
Znáš Ducha svatého?

Cantalamessa, Raniero:
Zpěv ducha
meditace na hymnus Veni creator

Szabo, Miloš:
Zpověď? Ne!--, (aneb, Co nám možná pomůže pochopit aspoň něco z toho, co - přiznávám - není zcela pochopitelné)
--nechci! neumím! nezvládnu to!

Balling, Adalbert Ludwig:
Zralé klasy se naklánějí

Bensi, Camill:
Zůstávejte v pokoji
Santurario della Verna (Arezzo)

Nagai, Takaši:
Zvony Nagasaki
deník oběti atomové bomby v Nagasaki

Roger z Taizé:
Žít dnešek s Bohem

Křížková, Marie Rút:
Žít jako znamení
rozhovory s Josefem Zvěřinou

Haas, Johannes:
Žít pokojně
Deset rad od papeže Jana XXIII.

Papini, Giovanni:
Život Kristův

Willam, Franz Michel:
Život Marie, matky Ježíšovy

Fischer, Heinz-Joachim:
Život papeže Jana Pavla II.
historie jednoho Pontifikátu

Cantalamessa, Raniero:
Život pod vládou Kristovou

Bormann, Martin:
Život proti stínu

Bruno:
Život svatého Vojtěcha
legenda Nascitur purpureus flos

Bonhoeffer, Dietrich:
Život v obecenství

Ivančić, Tomislav:
Život ze síly Ducha a modlitby
prohlubující seminář obnovy v Duchu Svatém